บัตรคนจนเพิ่มเงิน 500 บาทเข้าบัญชีแล้ว

เช็คด่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพิ่มเงิน 500 บาทงวดแรก

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน มีมาตรการเพิ่มวงเงิน 500 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน กรมบัญชีกลางได้แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีงวดแรกแล้ว เช็คบัญชีด่วน

จากการลงมติคณะรัฐมนตรี ที่ได้ลงมติเห็นชอบเพิ่มวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนเพื่อให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์นำไปใช้จ่ายเพื่ออุปโภคบริโภคจำนวน 500 บาท เป็นระยะเวลสา 3 เดือนเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ไปจนถึงเดือนธันวาคม 2563 ตามที่ได้มีการแจ้งล่วงหน้าไปแล้วก่อนหน้านี้ ล่าสุดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ได้มีการรายงานออกมาจากทางกรมบัญชีกลางว่า จะมีการโอนเงินให้กับผู้ที่ถือบัตรคนจน หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 500 บาทเป็นงวดแรก ในส่วนของรายละเอียดกลุ่มที่จะได้รับเงินโอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถตรวจสอบเพิ่มเติมได้ด้านล่าง

  • กลุ่มที่มีรายได้เกิน 3 หมื่นบาทต่อปี แต่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี โดยปกติจะได้รับเงินเข้าบัญชี 200 บาท ต่อเดือน จะได้เงินเพิ่ม 500 บาท รวมได้รับ 700 บาทต่อเดือน
  • กลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน หมื่นบาทต่อปี ปกติได้รับ 300 บาทต่อเดือน ได้รับเพิ่มอีก 500 บาท รวมได้รับเงิน 800 บาทต่อเดือน

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *