บัตรคนจน กรกฎาคม 2563 เงินเข้า

บัตรคนจน เงินโอนเข้าบัญชีวันไหน และ จะได้รับเงินเยียวยา 3,000 บาท เมื่อไหร่

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ในเดือนกรกฎาคม 2563 นี้ สำหรับผู้ที่ถือบัตร อาจจะมีคำถามว่า เงินจะโอนเข้าบัญชี เมื่อไหร่ โอนเข้าวันไหน แล้วจะได้รับเงินเยียวยา 3,000 บาท เข้าบัญชีด้วยไหม ใครที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ สามารถเช็ครายละเอียดได้ด้านล่างเลย

ผู้ที่ถือบัตรคนจน หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กำลังรอดูรายละเอียดเกี่ยวกับวันที่โอนเงินเข้าบัญชี สำหรับเดือนกรกฎาคม 2563 อยู่แน่นอน แถมยังคอยลุ้นอีกด้วยว่า จะมีเงินเยียวยาส่วนไหนบ้างที่จะโอนเข้าบัญชี โดยเฉพาะเงินเียียวยากลุ่มเปราะบาง ซึ่งจะได้รับเงินเยียวยาจากทางรัฐบาล จากสาเหตุของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งมีข่าวออกมาว่า จะมีการโอนให้กับผู้ที่ถือบัตรคนจน เดือนละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 3 เดือน รวมเป็นเงิน 3,000 บาท ระยะเวลาเริ่มต้นตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 ไปจนถึงเดือนกรกฎาคม 2563 ผู้ที่ถือบัตรคนจน หลายๆคนเลยมีคำถามว่า เดือนนี้เราจะได้รับด้วยไหม สามารถเช็ครายละเอียดเพิ่มเติมได้ด้านล่างเลย

 

สิทธิประโยชน์ วงเงิน ระยะเวลารับเงิน กดเงินสดได้ไหม หมายเหตุ
เงินซื้อสินค้า อุปโภท-บริโภค 200-300 บาท ทุกเดือน X
ค่าโดยสารรถ สาธารณะ รถเมล์, บขส., รถไฟ, รถไฟฟ้า ทุกเดือน X
ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 45 บาท ทุก 3 เดือน X ใช้เป็นส่วนลดที่ร้านค้า
เงินสงเคราะห์ ผู้สูงอายุ 50-100 บาท ทุกเดือนจนถึง ก.ย. 63 เฉพาะอายุเกิน 60 ปี
คืน VAT 5% ไม่เกนิ 500 บาท ทุกเดือน จนถึง ก.ย. 63 ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่ใช้จ่ายผ่านบัตรในเดือนก่อนหน้า
ค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 230 บาท ทุกเดือน จนถึง ก.ย. 63 เฉพาะครัวเรือนที่ใช้ไฟในอัตรากำหนด
ค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาท ทุกเดือน จนถึง ก.ย. 63 เฉพาะครัวเรือนที่ใช้น้ำในอัตราที่กำหนด
เงินเยียวยาโควิด-19 1,000 บาท 3 เดือน พ.ค. – ก.ค. 63 เฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยได้รับเงินช่วยเหลืออื่นๆ จากสถานการณ์โควิด 19

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563

รับเงินซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค คนละ 200-300 บาท ต่อเดือน

ผู้ที่มีสิทธิ์ – ทุกคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ไม่สามารถนำไปกดเงินสดได้

 • ซื้อก๊าซหุงต้ม 45 บาท เป็นเวลา 3 เดือน
 • ผู้ที่มีสิทธิ์ ทุกคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ไม่สามารถนำไปกดเป็นเงินสดได้ ใช้เป็นส่วนลด สำหรับการซ้อก๊าซหุงต้ม จากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ ที่รับเครื่องชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือ เครื่องรูดบัตร EDC

ค่ารถโดยสารสาธารณะ

ผู้ที่มีสิทธิ์ – ทุกคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ไม่สามารถนำไปกดเงินสดได้

 • แบ่งออกเป็น ค่าโดยสารรถเมล์, รถไฟฟ้า 500 บาท ต่อเดือน (ใช้ชำระค่าโดยสารด้วยระบบ e-ticket)
 • ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาท ต่อเดือน
 • ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาท ต่อเดือน

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563

เงินผู้สูงอายุ 50-100 บาท

ผู้ที่มีสิทธิ์รับเงิน – ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีอายุ ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป จะได้รับเงินสงเคราะห์ เพื่อการยังชีพเพิ่มเติม ตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 ไปจนถึงเดือน กันยายน 2563 โดยจะเริ่มจ่ายให้ ทุกวันที่ 15 ของเดือน ตามรายละเอียดด้านล่าง

 • ผู้สูงอายุที่มีรายได้ 0-30,000 บาทต่อปี ได้รับเงินช่วยเหลือ เดือนละ 100 บาท
 • ผู้สูงอายุที่มีรายได้ 30,001-100,000 บาท ได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ 50 บาท

เงินคืนภาษี VAT 5%

สำหรับผู้ที่ถือบัตรคนจน หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่เติมเงินเข้าบัตร เพื่อใช้จ่ายเงินจากการรูดซื้อสินค้า และ บริการผ่านร้านธงฟ้า ประชารัฐ หรือ ร้านค้าเอกชนอื่นๆ ที่จดทะเบียนผ่านเครื่อง EDC ที่มีการเชื่อมต่อระบบ POS ระหว่างวัน ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 รัฐจะทำการคืนภาษี VAT 5% ให้ผ่านบัตร สวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งเงินส่วนนี้ สามารถนำบัตรคนจนไปกดเป็นเงินสดออกมาใช้ หรือ รูดซื้อของตามร้านธงฟ้า รวมไปถึงร้านค้าอื่นที่ร่วมโครงการได้

ผู้ที่มีสิทธิ์รับเงิน – เป็นผู้ที่เติมเงินเข้าบัตรคนจน แล้วมีการใช้จ่ายเงินในบัตร เพื่อซื้อของ จะได้รับเงินภาษี VAT 5% คืนเข้าบัตร ตามยอดใช้จ่าย ตามรายละเอียดด้านล่าง

 • จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน 100 บาท คืน VAT 5% เข้าบัตรคนจน 5 บาท
 • จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน 200 บาท คืน VAT 5% เข้าบัตรคนจน 10 บาท
 • จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน 500 บาท คืน VAT 5% เข้าบัตรคนจน 25 บาท
 • จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน 1000 บาท คืน VAT 5% เข้าบัตรคนจน 50 บาท

จะได้รับยอดคืนสูงสุด 500 บาท ต่อเดือน

วันที่ 18 กรกฎาคม 2563

คืนค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาท ต่อเดือน ต่อครัวเรือน

มีการต่ออายุจากมาตรการเดิม โดยจะให้ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเงินช่วยเหลือค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาท ต่อเดือน ต่อครัวเรือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ไปจนถึงเดือนกันยายน 2563 เป็นระยะเวลาทั้งหมด 11 เดือน

ผู้ที่มีสิทธิ์ – ครัวเรือนที่ใช้น้ำประปา่ไม่เกินกำหนด และ ได้ลงทะเบียนรับสิทธิื แต่หากยังไม่เคยลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนได้ที่

 • การประปานครหลวง
 • การประปาส่วนภูมิภาค

ค่าไฟฟ้าไม่เกิน 230 บาท ต่อเดือน ต่อครัวเรือน

มีการต่ออายุมาตรการช่วยเหลือ เช่นเดียวกับค่าน้ำประปา โดยจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 230 บาท ต่อเดือน ต่อครัวเรือนตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ไปจนถึงเดือน กันยายน 2563 เป็นระยะเวลาทั้งหมด 11 เดือน

ผู้ที่มีสิทธิ์ – ครัวเรือนที่มีการใช้ไฟฟ้า ไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด และ ได้มีการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เรียบร้อย หากท่านใดยังไม่เคย สามารถลงทะเบียนได้ตามรายละเอียดด้านล่าง

 • ลงทะเบียนรับสิทธิ์ การไฟฟ้านครหลวง
 • ลงทะเบียนรับสิทธิ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เงินเยียวยา โควิด-19

ผู้ที่มีสิทธิ์รับเงินเยียวยา – ในส่วนของผู้ที่มีสิทธิ์รับเงินเยียวยา ไม่ใช่ว่าทุกคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจนจะได้รับสิทธิ์ ซึ่งจะต้องเป็นบุคคลที่มีบัตร สวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์ใดๆเลย จากการเยียวยาจากทางภาครัฐบาล ที่เกี่ยวกับโควิด-19 มาก่อน ยกตัวอย่างเช่น เยียวยาเราไม่ทิ้งกัน, เงินชดเชยประกันสังคม, เงินเยียวยาเกษตรกร ซึ่งมีจำนวนทั้งหมด 1 ล้านกว่าคน โดยคนกลุ่มนี้ จะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีโดยอัตโนมัติ ไม่ต้องลงทะเบียนใดๆทั้งสิ้น

ได้รับเงินเท่าไหร่?

สำหรับเงินเยียวยา จะได้รับ 1,000 บาทเป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่พฤษภาคม 2563 ไปจนถึงเดือน กรกฎาคม 2563 รวมเป็นเงิน 3,000 บาท ซึ่งมีการคาดการณ์ออกมาว่า จะโอนให้ทีเดียว 3,000 บาท ในเดือนกรกฎาคม 2563 นี้ แต่ยังไม่มีกำหนดออกมาว่าจะโอนเมื่อไหร่ ให้รอติดตามข่าวสารกันอีกครั้งหนึ่ง ถ้ามีอะไรอัพเดทเพิ่มเติม เราจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง สำหรับใครที่มีคำถาม หรือ ปัญหา สามารถโทรติดต่อ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้ที่เบอร์ 02-109-2345 ตั้งแต่วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30 ไปจนถึงเวลา 17.30 น.

 

 

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *