เปิดรายละเอียด บัตรคนจน รับเงินโอนวันนี้

ข่าวดีสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบเดือนพฤศจิกายน 2564 โอนเงินแล้ววันนี้

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนพฤศจิกายน 2564 โอนเงินวันนี้

จากการรายงานของผู้สื่อข่าว ได้ออกมารายงานเกี่ยวกับการโอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน ในโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระยะ 3  ให้กับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบเดือนพฤศจิกายน 2564 รอบสุดท้ายวันนี้ วันที่ 22 พฤศิกายน 2564 สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถอัพเดทได้ด้านล่าง

  • เพิ่มเงินสำหรับเบี้ยคนพิการ คิดเป็นจำนวน 200 บาทจนถึงเดือนกันยายน 2565 จากจำนวน 800 บาทต่อคน ต่อเดือนรวมเป็นเงิน 1,000 บาท ต่อคนต่อเดือน สำหรับคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ แต่จะต้องผ่านคุณสมบัติการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเท่านั้น สามารถกดเงินออกมาเป็นเงินสดได้เลยที่ตู้ ATM ขอธนาคาร
  • กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบ internet ได้แก้ผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟน หรือ ผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงได้แก่ ผู้สูงอายุ, ผู้พิการ, ทุพพลภาพ หรือ ผู้ป่วยติดเตียง จะได้รับเงินเยียวยาเพิ่มอีก 300 บาท

รายละเอียดสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่เพิ่มกำลังซื้อระยะที่ 3 ทางคณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติงบประมาณด้วยวงเงินอีก 54,506 ล้านบาท โดยมีกำหนดจ่ายเงินให้กับผู้ถือบัตรในเดือนพฤศจิกายน 2564 และมีการจ่ายเงินออกไปวันแรกในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับเงินโอนช่วยเหลือค่าน้ำ-ค่าไฟ

  • โอนเรียบร้อยแล้ว สำหรับเงินช่วยเหลือค่าน้ำค่าไฟ 300 บาท ต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2564 ไปจนถึงเดือนธันวาคม 2564 รวมเป็นเงิน 500 และ รวมเป็นเงิน 1,800 บาท ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
  • โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ หรือช่วยเหลือวงเงินค่าซื้อสินค้าคิดเป็นจำนวน 300 บาท ต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือนตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2564 ไปจนถึงเดือนธันวาคม 2564 รวมเป็นเงิน 500 บาทต่อคนต่อเดือน รวมเป็นเงิน 1,800 บาท ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือ

เปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ 15 ล้านคน

จากการรายงานของผู้สื่อข่าว ได้ออกรายงานว่า รัฐบาลจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ โดยจะมีการวางแผนตั้งจุดรับลงทะเบียน เนื่องจากกลุ่มที่มีรายได้น้อยอาจจะไม่มีสมาร์ทโฟน และเพื่อคัดกรองบุคคลที่สมควรได้รับสวัสดิการจากทางรัฐบาล ซึ่งเป็นผู้ที่ถือบัตรในปัจจุบัน และจะต้องมาลงทะเบียนใหม่ จากการคาดการณ์ตัวเลข จะมีผู้ที่ได้รับสิทธิประมาณ 15 ล้านคน เปิดให้ลงทะเบียนทั้งคนใหม่ และ คนเก่าสามารถลงทะเบียนเพื่อขอทบทวนสิทธิจากปัจจุบันที่มีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ประมาณ 13.6 ล้านคน ในส่วนของการเปิดลงทะเบียนรอบใหม่ จะมีการเพิ่มหลักเกณฑ์ในการคัดกรอง ยกตัวอย่างเช่นหลักเกณฑ์รายได้ครัวเรือนโดยนำรายได้ของครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาทมาคำนวณด้วย

 

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *