เตรียมลงทะเบียน"บัตรคนจน" รอบใหม่ เช็ครายละเอียดที่นี่!

ปลายปีนี้ เปิดลงทะเบียนบัตรคนจน รอบใหม่

 • เมื่อไม่นานมานี้ ทางกระทรวงการคลังได้มีการเปิดเผยเกี่ยวกับการเปิดการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน รอบใหม่ สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดย สศค. จะพร้อมเปิดให้ลงทะเบียนเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 คลี่คลายลงในเร็วๆนี้ (อ่านเพิ่มเติม: มีลุ้นชง ครม. รับบัตรคนจนเพิ่ม ส่งเสริมจ้างงานเด็กจบใหม่ )

 • เบื้องต้นคาดว่าจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนภายในไตรมาสที่ 4 ของปีนี้ (ช่วงระหว่างเดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม 2563) โดยผู้ที่มีบัตรอยู่แล้วก็จะได้รับสิทธิสวัสดิการขั้นพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค, ค่าใช้จ่ายการเดินทาง เป็นต้น โดยมีการคาดการณ์ว่าจะใช้งบประมาณในการดำเนินการโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี 2564 อยู่ที่ 54,729.25 ล้านบาท

เตรียมลงทะเบียน"บัตรคนจน" รอบใหม่ เช็ครายละเอียดที่นี่!

เตรียมลงทะเบียน”บัตรคนจน” รอบใหม่ เช็ครายละเอียดที่นี่!

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 1. มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป
 2. ว่างงาน หรือมีรายได้ส่วนตัวไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี
 3. ไม่มีทรัพย์สินทางการเงิน (เงินฝากธนาคาร, สลากออมสิน, สลาก ธ.ก.ส., พันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้) หรือถ้ามีทรัพย์สินดังกล่าว จะต้องมีรวมกันไม่เกิน 100,000 บาท
 4. รายได้ต่อครัวเรือน เป็นตัวประกอบการพิจารณา
 5. ถ้ามีรถยนต์ จะถูกนำมาพิจารณา แต่ถ้ามี 2-3 คันจะไม่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 6. ถ้ามีการถือบัตรเครดิต ก็จะถูกนำมาพิจารณาเช่นกัน

สิทธิประโยชน์บัตรคนจน

 1. ค่าเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ ได้แก่
  • รถเมล์และรถไฟฟ้า 500 บาท
  • รถทัวร์ / บขส. 500 บาท
  • รถไฟ 500 บาท

 2. ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค 200-300 บาท

 3. ค่าใช้จ่ายซื้อก๊าซหุงต้ม 45 บาทต่อเดือน

 4. การพิจารณาค่าใช้จ่ายอื่นๆเพิ่มเติมเป็นรอบๆ เช่น ค่าเบี้ยผู้สูงอายุ, ค่าประปาฟรี, ค่าไฟฟ้าฟรี, เงินคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม 5% หรือส่วนลดก๊าซหุงต้มหาบแร่แผงลอย เป็นต้น

Leave A Comment

Table of content
Related articles