บัตรคนจนใช้ไฟเกินวงเงินบัตร

กรณีใช้ไฟเกินวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะเกิดอะไรขึ้น

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *