เงื่อนไขความช่วยเหลือบัตรคนจน ค่าน้ำ-ค่าไฟ

ไขข้อสงสัย ถ้าใช้น้ำใช้ไฟ เกินงบบัตรคนจน ผลจะเป็นอย่างไร

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่ถือบัตรคนจน หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ก็คือการช่วยเหลือค่าน้ำ และค่าไฟ ซึ่งล่าสุดทางคณะรัฐมนตรีได้มีการลงมติเห็นชอบ ขยายเวลาของมาตรการช่วยเหลือภาระค่าน้ำค่าไฟ สำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อเป็นระยะเวลาอีก 1 ปีเต็ม มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ไปจนถึง 30 กันยายน 2564 โดยมีการอนุมัติงบประมาณค่าน้ำประปา สำหรับผู้ถือบัตรคนจนรายละ 100 บาท และ งบประมาณค่าไฟอยู่ที่ 230 บาท ต่อครัวเรือน

จากอัพอัพเดทข่าวล่าสุดวันนี้ มีผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลายราย มีความสงสัยเกี่ยวกับ ความช่วยเหลือของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายน้ำประปา และ ค่าไฟ ถ้าเรามีค่าน้ำ ค่าไฟ ที่เกินวงเงินของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะเกิดอะไรขึ้น เราต้องจ่ายส่วนต่างเอง หรือว่าจะต้องจ่ายค่าน้ำ ค่าไฟเองทั้งหมดถ้ามันมียอดเกิดวงเงินบัตรคนจน เราไปเช็คคำตอบพร้อมๆกันได้ด้านล่างเลย

กรณีใช้ไฟเกินวงเงินบัตรคนจน จะเกิดอะไรขึ้น

บัตรคนจนใช้ไฟเกินวงเงินบัตร

  • สำหรับผู้ที่ถือบัตรคนจนได้มีการใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือน ซึ่งผู้ที่ถือบัตรคนจนสามารถใช้สิทธิ์ในวงเงิน 230 บาทต่อเดือน ถ้าหากใช้เกินวงเงิน ผู้ที่ถือบัตรจะต้องเป็นผู้จ่ายค่าไฟทั้งหมด

กรณีใช้น้ำเกินวงเงินบัตรคนจน จะเกิดอะไรขึ้น

บัตรคนจนใช้น้ำเกินวงเงินบัตร

  • ในส่วนของผู้ถือที่ถือบัตรคนจน สำหรับค่าน้ำจะมีวงเงินอยู่ที่ 100 บาท หากใช้เกินวงเงิน ผู้ที่ถือบัตรคนจนจะต้องเป็นผู้ที่จ่ายค่าน้ำประปาทั้งหมด

มาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้า และ ค่าน้ำประปา ของผู้ที่ถือบัตรคนจนที่รัฐบาลช่วยเหลือนั้น 1 ครัวเรือน สามารถใช้ได้เพียง 1 สิทธิ์ ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถนำใบแจ้งค่าน้ำประปา และ ใบแจ้งค่าไฟฟ้า ไปชำระเงินได้สถานที่ใกล้บ้านท่านที่กำหนดตามด้านล่าง พร้อมกับโชว์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วย รายละเอียดสถานที่ชำระเงินสามารถดูเพิ่มเติมได้ด้านล่าง

  • สำนักงานการประปานครหลวง
  • สำนักงานการประกาส่วนภูมิภาค
  • กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ
  • สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
  • สำนักงานการไฟฟ้านครหลวง

ค่าน้ำ และ ค่าไฟจะมีการส่งบันทึกรายชื่อผู้ที่มีบัตรคนจน หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ใช้ไฟฟ้าและน้ำประปาภายใต้วงเงินที่กำหนด ให้กับทางกรมบัญชีกลาง เพื่อที่กรมบัญชีกลาง จะสามารถนำเงินจากทางกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม หรือที่เรารู้จักกันในชื่อ “กองทุนประชารัฐ” มาจ่ายเงินคืนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *