บัตรคนจน กันยายน 2563

เช็คที่นี่ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน เงินเข้าวันไหน

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในเดือนกันยายน 2563 มีเงินช่วยเหลือหลายรายการ สำหรับคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ในมือ หรือ บัตรคนจน สามารถตรวจสอบรายละเอียดของวันที่เงินเข้าบัตรได้ที่นี่

ผู้ที่มีรายได้น้อย และ ได้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ซึ่งจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพจากทางรัฐบาล เป็นประจำทุกเดือน และ ในเดือนกันยายน 2563 นี้ก็ยังคงได้รับสิทธิ์รับเงินอยู่ คนที่ถือบัตรใบนี้อาจจะมีข้อสงสัยว่าจะมีเงินส่วนไหนบ้างที่จะถูกโอนเข้าบัตร สามารถเช็ครายละเอียดเกี่ยวกับวันที่โอนเงินเข้าบัตรได้ด้านล่างเลย

วันที่ 1 กันยายน 2563

 • วงเงินซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค คนละ 200-300 บาท ต่อเดือน ไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้
 • เงินค่าโดยสารรถสารสาธารณะ รับค่ารถไฟฟ้า 500 บาท ต่อเดือน ใช้ชำระค่าโดยสารด้วยระบบ e-Ticket, ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อเดือน และ ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อเดือน ไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้
 • เงินคืนภาษี VAT 5% บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เติมเงินเข้าบัตร แล้วใช้เงินจากบัตรรูดซื้อสินค้า และ บริการผ่านร้านธงฟ้าประชารัฐ หรือ ร้านค้าเอกชนอื่นๆ ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านเครื่อง  EDC ที่มีการเชื่อมต่อระบบ POS ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ไปจนถึงวันที่ 30 กัายนยน 2563 รัฐจะทำการคืนภาษีให้เข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 5% เงินส่วนนี้สามารถนำบัตรคนจนไปกดออกมาเป็นเงินสดได้
 • เงินผู้สูงอายุ 50-100 บาท เฉพาะผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป จะได้รับเงินสงเคราะห์ เพื่อการยังชีพเพิ่มเติม ตั้งแต่เมษายน ไปจนถึง กันยายน 2563 โดยจะเริ่มจ่ายให้ทุกวันที่ 15 ของเดือน

วันที่ 18 กันยายน 2563

 • ค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท ต่อเดือน ต่อครัวเรือน ต่ออายุให้จากมาตรการเดิม โดยผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท ต่อเดือนต่อครัวเรือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ไปจนถึงกันยายน 2563 รวมระยะเวลา 11 เดือน ผู้ที่มีสิทธิ์รับเงิน ครัวเรือนที่ใช้น้ำประปา ไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด และ ได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อย
 • ค่าไฟฟ้าไม่เกิน 230 บาท ต่อเดือนต่อครัวเรือน เป็นการต่ออายุมาตรการช่วยเหลือเช่นเดี่ยวกับค่าน้ำประปา โดยจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 230 บาท ต่อเดือน ต่อครัวเรือน ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2562 ไปจนถึงเดือน กันยายน 2563 รวมระยะเวลา 11 เดือน ครัวเรือที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด และ ได้ทำการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ถึงจะมีสิทธิ์ ได้รับเงินจำนวนนี้

สำหรับวันที่จะมีการโอนเงินดังกล่าว จะเป็นวันเริ่มต้นโอนเงินของแต่ละรายการ ซึ่งบางคนอาจจะได้รับเงินหลังจากนี้ก็ได้ สำหรับใครที่มีข้อสงสัย หรือ ต้องการสอบถามข้อมูลในการจ่ายเงินสามารถติดต่อ Call Center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ที่เบอร์ 02-109-2345 ตั้งแต่วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30 ถึง 17.30 น.

อัพเดทรายละเอียด บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อะไรที่สามารถกดเงินสดได้ และ อะไรที่กดไม่ได้

 • เงินซื้อสินค้า อุปโภค-บริโภค 200-300 บาท รับเงินทุกเดือน ไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้
 • ค่าโดยสารรถ สาธารณะ รถเมล์-รถไฟฟ้า 500 บาท, รถ บขส. 500 บาท และ รถไฟ 500 บาท รับเงินทุกเดือน ไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้
 • ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 45 บาท รับเงินทุกๆ 3 เดือน ใช้เป็นส่วนลดที่ร้านค้า ไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้
 • เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ 50 บาท ถึง 100 บาท รับเงินทุกเดือน จนถึงเดือนกันยายน 2563 สามารถกดเงินสดออกมาใช้ได้ (เฉพาะผู้ที่มีอายุเกิน 60 ปี)
 • คืน VAT 5% ไม่เกิน 500 บาท ทุกเดือน จนถึงเดือนกันยายน 2563 สามารถกดเงินสดออกมาใช้ได้ (ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่ใช้จ่ายผ่านบัตรในเดือนก่อนหน้า)
 • ค่าไฟฟ้า รับไม่เกิน 230 บาท รับทุกเดือน จนถึงเดือนกันยายน 2563 สามารถกดเงินสดออกมาใช้ได้ (เฉพาะครัวเรือนที่ใช้ไฟในอัตราที่กำหนด)
 • ค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาท รับเงินทุกเดือน จนถึงเดือนกัยายน 2563 สามารถกดเงินสดออกมาใช้ได้ (เฉพาะครัวเรือนที่ใช้น้ำในอัตราที่กำหนด)

 

 

 

 

 

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *