บัตรคนจนเดือนตุลาคม 2563

ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนตุลาคม 2563 เงินเข้าบัญชีวันไหนบ้าง

ผู้ที่ถือบัตรคนจนเดือนตุลาคม 2563 สามารถตรวจสอบวันที่เงินจะถูกโอนเข้าบัญชีได้ที่นี่ และในเดือนนี้ผู้ที่ถือบัตรคนจน จะได้รับเงินเพิ่ม 500 บาทหรือไม่นั้น มาตรวจสอบไปพร้อมๆกันได้ด้านล่าง

สิ้นสุดปีงบประมาณ 2563 เรียบร้อยแล้ว แนะในปีงบประมาณปีหน้า หรือปี 2564 นั้นจะเริ่มต้นในเดือนตุลาคม 2563 สำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน ยังคงได้รับสิทธิ์ต่อเนื่องในบางรายการ ยกตัวอย่างเช่น วงเงินซื้อสินค้าอุปโภค บริโภค, เงินช่วยเหลือค่าไฟ, เงินค่าน้ำประปาคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ต่ออายุมาตรการไปจนถึงเดือนกันยายน 2564 โดยในเดือนตุลาคม ไปจนถึงเดือนธันวาคม 2563 นั้นทางรัฐบาลได้มีนโยบาย เพิ่มวงเงินซื้อสินค้าอุปโภค บริโภค รวมถึงเงินช่วยเหลือค่าน้ำ ค่าไฟ ที่คณะรัฐมนตรี ได้มีการอนุมัติให้ต่ออายุมาตรการไปจนถึงเดือนกันยายน 2564

ในส่วนของการเพิ่มวงเงินซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภคระยะเวลา 3 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ไปจนถึงเดือนธันวาคม 2563 ให้กับผู้ที่ถือบัตรคนจนเพิ่มให้อีก 500 บาทต่อเดือน ตามโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้กับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ดังนั้นลองมาตรวจสอบกันว่าจะมีการโอนเงินเข้าบัตรคนจนในเดือนตุลาคมวันไหนบ้าง


วันที่ 1 ตุลาคม 2563

วงเงินซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค รับคนละ 200-300 บาทต่อเดือน

ผู้ที่มีสิทธิ์รับเงิน: ทุกคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้)

ผู้ที่ถือบัตรคนจนจะได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมอีก 500 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 3 เดือน ดังนั้นในช่วงเดือนตุลาคม ไปจนถึงเดือนธันวาคม 2563 ผู้ที่มีบัตรคนจนจะได้รับเงินบัตรเข้าตามรายละเอียดด้านล่าง

 • ผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 3 หมื่นบาท ปกติได้รับ 300 บาทต่อเดือน เพิ่มมาเป็น 800 บาทต่อเดือน
 • ผู้ที่มีรายได้เกิน 3 หมื่น ปกติได้รับ 200 บาทต่อเดือน เพิ่มมาเป็น 700 บาทต่อเดือน

เงื่อนไขเพิ่มวงเงินช่วยเหลือเพิ่มเติม 500 บาท

 • ต้องใช้เงินภายในเดือนนั้น หากไม่ได้ใช้ หรือมีวงเงินเหลือจะไม่สามารถสมทบในเดือนถัดไปได้
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับมาตรการคนละครึ่งได้
 • ไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้

เงินช่วยเหลือเพิ่มเติม 500 บาทจะถูกโอนเข้าบัตรคนจนวันไหน ให้รอติดตามรายละเอียดอีกครั้ง

ค่ารถโดยสารสาธารณะ

ผู้ที่มีสิทธิ์รับเงิน: ทุกคนที่ถือบัตรคนจน ไม่สามารถกดเเป็นเงินสดออกมาใช้ได้ รายละเอียดตามลิสด้านล่าง

 • ค่าโดยสารรถเมล์, รถไฟฟ้า 500 บาท ต่อเดือน ใช้ชำระค่าโดยสารผ่านระบบ e-ticket เฉพาะผู้ที่ถือบัตรใน 7 จังหวัด ได้แก่ กทม., ปทุมธานี, นนทบุรี, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, นครปฐม และ พระนครศรีอยุธยา
 • ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาท ต่อเดือน
 • ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาท ต่อเดือน

วงเงินซื้อก๊าซหุงต้ม 45 บาท ระยะเวลา 3 เดือน

ผู้ที่มีสิทธิ์รับเงิน: ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่สามารถกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้ ต้องใช้จ่ายผ่านบัตร ใช้เป็นส่วนลดในการซื้อก๊าซหุงต้มจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการที่ได้รับเครื่องชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องรูดบัตร EDC) โดยเงินจะเข้าบัตรทุกๆ 3 เดือน ถ้าหากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายใน 3 เดือนจะถูกตัดยอดเงินไป


วันที่ 15 ตุลาคม 2563

เงินค่าภาษี VAT 5%

ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่เติมเงินเข้าบัตร แล้วมีการใช้เงินจากบัตร เพื่อรูดซื้อสินค้าและบริการผ่านร้านธงฟ้าประชารัฐ หรือร้านเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ และจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านเครื่อง EDC ที่มีการเชื่อต่อระบบ POS ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ทางรัฐจะมีการคืนภาษี VAT 5% ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เงินในส่วนนี้ที่เป็นการคืนภาษี สามารถนำบัตรคนจนไปกดเงินสดออกมาใช้ได้ หรือสามารถนำไปซื้อจ่ายผ่านร้านธงฟ้า และ ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้

ผู้ที่มีสิทธิ์รับเงิน: เป็นผู้ที่เติมเงินเข้าบัตรคนจน และมีการใช้จ่ายเงินซื้อของในเดือนกันยายน 2563 ถึงจะได้รับภาษี VAT 5% คืนเข้าบัตร ตามยอดใช้จ่าย

 • ใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน 100 บาท รับ VAT 5% เข้าบัตรคนจน 5 บาท
 • ใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน 200 บาท รับ VAT 5% เข้าบัตรคนจน 10 บาท
 • ใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน 500 บาท รับ VAT 5% เข้าบัตรคนจน 25 บาท
 • ใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน 1000 บาท รับ VAT 5% เข้าบัตรคนจน 50 บาท
 • ยอดเงินคืนสูงสุดจะไม่เกิน 500 บาทต่อเดือน

วันที่ 18 ตุลาคม 2563

ค่าไฟฟ้าไม่เกิน 230 บาท ต่อเดือนต่อครัวเรือน

เป็นการต่ออายุจากมาตรการเดิม โดยผู้ที่ถือบัตรจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าน้ำ ค่าไฟต่อเดือนต่อครัวเรือนตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ไปจนถึงเดือนกันยายน 2564

กรณีใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือน ติดต่อเป็นระยะเวลา 3 เดือน สามารถใช้สิทธิ์ค่าไฟฟ้าฟรีตามมาตรการปัจจุบัน
กรณีใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือน ผู้ที่ถือบัตรคนจนสามารถใช้สิทธิ์ตามมาตรการนี้ ในวงเงิน 230 บาท ต่อครัวเรือนต่อเดือน หากใช้เกินวงเงินที่กำหนด ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องเป็นผู้จ่ายค่าไฟฟ้าทั้งหมด

ผู้ที่มีสิทธิ์รับเงิน: ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ตามที่กำหนด และได้ทำการลงทะเบียนรับสิทธิ์แล้ว

ค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาทต่อเดือน ต่อครัวเรือน

 • ต่ออายุจากมาตรการเดิม โดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ไปจนถึงเดือนกันยายน 2564
 • ผู้ที่ถือบัตรคนจนใช้น้ำประปาเกินวงเงิน 100 บาท ต่อครัวเรือนต่อเดือน จะต้องเป็นผู้จ่ายค่าน้ำประปาเองทั้งหมด

ผู้ที่มีสิทธิ์รับเงิน: ครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด และได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อย

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *