บัตรคนจนมีเฮเพิ่มเงินเยียวยา 3 เดือน

เงินเยียวยาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่ม 1,200 เริ่มโอน ก.ค. 64

จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ทำให้ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนคนไทยอย่างมาก รวมไปถึงธรุกิจในประเทศไทย การประชุมล่าสุดของคณะรัฐมนตรีได้ลงมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือและดูผลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดครั้งนี้ โดยมีมติเห็นชอบจากการประชุมคณะรัฐมนตรี ตามที่กระทรวงการคลังได้มีการเสนอ ชุดมาตรการช่วยเหลือให้เป็นการใช้งบประมาณ พ.ร.ก. กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท โดยมีกรอบวงเงินที่จะใช้เป็นจำนวน 1.62 แสนล้านบาท

ทั้งนี้มาตรการที่กระทรวงการคลังเสนอให้กับคณะรัฐมนตรี จะมีทั้งหมด 9 โครงการโดยจะเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 ไปจนถึงเดือน ธันวาคม 2564 ตามรายละเอียดด้านล่าง

 • มาตรการคนละครึ่งเฟส 3
 • มาตรการยิ่งใช้ยิ่งได้แจก Voucher
 • มาตรการเพิ่มกำลังซื้อให้กับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะ 3
 • มาตรการเพิ่มกำลังซื้อให้กับผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ หรือ กลุ่มผู้พิการและผู้สูงอายุ
 • โครงการเพิ่มศักยพภาพโคเนื้อด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ
 • มาตรการบรรเทาค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค เช่นค่าน้ำ ค่าไฟ
 • โครงการจัดหาวัคซีนโควิด
 • โครงการบริการด้านสาธารณสุข
 • โครงการค้นหาเชิงรุก

ในส่วนของมาตรการเพิ่มกำลังซื้อให้กับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจนนั้น ในระยะที่ 3 จะเป็นมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมให้กับผู้ถือบัตรคนจนคิดเป็ฯเงิน 1,200 บาทครอบคลุมกลุ่มประชาชกประมาณ 13.65 ล้านคน โดยจะจ่ายเงินช่วยเหลือให้อีกเดือนละ 200 บาท รวมระยะเวลาทั้งหมด 6 เดือนด้วยกัน จะเริ่มโอนตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ไปจนถึงเดือนธันวาคม 2564 มาตรการนี้ จะเป็นการจ่ายเพิ่มจากส่วนเดิมของผู้ถือบัตรคนจนที่ได้รับเงินช่วยเหลืออยู่แล้วตามรายละเอียดด้านล่าง

 • วงเงินชำระค่าสินค้าอุปโภคบริโภค 200-300 บาท ต่อคน สำหรับซื้อของใช้จำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิตซึ่งจะต้องใช้กับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ หรือ ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น
 • ค่าเดินทางรถโดยสารสาธารณะ 500 บาท ต่อคนต่อเดือน เป็นการรูดบัตรสามารถนำไปหักค่าใช้จ่ายได้ทั้งรถเมล์, รถไฟฟ้า, รถไฟ และ บขส. แบบไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 • ส่วนลดสำหรับซื้อก๊าซหุงต้มจำนวน 45 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน
 • ส่วนลดค่าน้ำประปา สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไว้กับการประปาในพื้นที่ จะได้รับการช่วยเหลือค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท แต่จะต้องใช้น้ำไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด โดยเมื่อบิลค่าน้ำมาให้จ่ายเงินสดออไปก่อน หลังจากนั้นระบบจะทำการบันทึกข้อมูลและโอนเงินสดกลับเข้าบัตร
 • ส่วนลดค่าไฟ จะต้องใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด 230 บาท เมื่อสิ้นเดือนบิลค่าไฟฟ้ามาให้จ่ายไปก่อน และหลังจากที่ระบบทำการจัดเก็บข้อมูลแล้ว หากพบว่าใช้ไม่เกณฑ์เกณฑ์ที่กำหนด ระบบจะทำการโอนเงินกลับเข้าบัตรให้ 230 บาท โดยสามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *