ดีเซล เปลี่ยนชื่อเป็น ดีเซลบี7 อย่างเป็นทางการ

  • วันนี้ (1 ตุลาคม 2563) น้ำมันกลุ่มดีเซล ได้มีการเปลี่ยนชื่ออย่างเป็นทางการ เหตุจากกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน ได้ออกมาตรการปรับเปลี่ยนชื่อเรียกน้ำมันกลุ่มดีเซลหมุนเร็ว เพื่อส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซลที่มีส่วนผสมของไบโอดีเซล


เติมน้ำมันดีเซลด้วยชื่อเรียกใหม่

  • น้ำมันดีเซลที่มีสัดส่วนผสมของไบโอดีเซล ร้อยละ 10 เปลี่ยนชื่อจาก ‘น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B10’ เป็น ‘น้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา‘ ซึ่งจะกำหนดเป็นน้ำมันเกรดพื้นฐานของประเทศ
  • น้ำมันดีเซลที่มีสัดส่วนผสมของไบโอดีเซลร้อยละ 7 เปลี่ยนชื่อจาก ‘น้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา’ เป็น ‘น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B7′ หรือสรุปได้ว่า น้ำมันดีเซลที่ขายในปัจจุบันจะถูกเรียกด้วยชื่อใหม่เป็น ‘ดีเซล บี7’
  • ‘ดีเซล พรีเมียม’ จะถูกเปลี่ยนชื่อเป็น ‘ดีเซล พรีเมียม บี7’ ตามที่กำหนดไว้

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *