โอนเงินประกันรายได้เกษตรกร วันนี้

ตรวจสอบเงินประกันรายได้เกษตรกร โอนเข้าบัญชีชาวนา (9 ธ.ค. 63)

ชาวนาเช็คบัญชีธนาคารที่ลงทะเบียน เงินประกันรายได้เกษตรกรด่วน เนื่องจากทาง ธ.ก.ส. แจ้งว่ามีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ภายหลังที่คณะรัฐมนตรี ได้มีการอนุมัติงบ 2 หมื่นล้านบาท

จากการจ่ายช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร ตามนโยบายรัฐบาล จากการติดตามข้อมูลล่าสุดวันนี้ สำหรับเงินประกันรายได้เกษตรกร หรือเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกร ผู้ปลูกข้าวในปีการผลิต 63/64 จากสาเหตุที่ชาวนาที่ทำการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการประกันรายได้ข้าวเปลือก แต่ยังไม่ได้รับเงินชดเชยส่วนต่างรายได้ หลังจากคณะรัฐมนตรี ได้มีการอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมแล้ว ประมาณ 28,000 ล้านบาท ทางธนาคารเพื่อการเกตร และ สหกรณ์การเกษตรได้มีการโอนเงินส่วนต่างให้กับพี่น้องเกษตรกร โดยที่ผ่านมา ได้ทำการจ่ายเงินตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 และงวดล่าสุดจ่ายวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ชาวนาที่มีสิทธิ์จะได้รับเงินส่วนต่าง สูงสุดถึงครัวเรือนละ 40,000 บาท

ทางด้านรองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตร และ สหกรณ์การเกษตร ได้ออกมาเปิดเผยว่าหลังจากที่คณะรัฐมนตรี ได้มีการอนุมัติวงเงิน สำหรับโครงการ ประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในปีการผลิต 2563/2564 เพิ่มอีกจำนวน 2.8 หมื่นล้านบาท จากเดิมที่มีการอนุมัติวงเงินไว้ประมาณ 1.8 หมื่นล้านบาท ทำให้ครอบคลุมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วประเทศจำนวน 4.56 ล้านครัวเรือน โดยทางธนาคารเพื่อการเกษตร และ สหกรณ์การเกษตร แจ้งว่าพร้อมที่จะทำการจ่ายเงินให้กับพี่น้องเกษตรกร ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2563 จำนวน 2.04 หมื่นล้านบาท ให้กับชาวนา จำนวน 2.4 ล้านราย

ขั้นตอนในการตรวจสอบเงินประกันรายได้ชาวนา สามารถทำได้ขั้นตอนได้ดังนี้

  • ตรวจสอบผลการรับการสนับสนุนตามโครงการ ผ่านทางเว็บไซต์ https://chongkho.inbaac.com
  • ตรวจสอบเงินโอนเข้าบัญชีผ่านแอปพลิเคชั่น ธ.ก.ส. A-Mobile

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *