มาตรการเยียวยาเกษตรกร 15,000 บาท

ข่าวดีของพี่น้องเกษตรกรไทย เตรียมรับเงินเยียวยา จากมาตรการ เยียวยาเกษตรการ รับเงิน 5000 บาทเป็นเวลา 3 เดือน

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *