ธ.ก.ส. ออกมาตรการดูแลพี่น้องเกษตรกร

มาตรการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอก 2

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *