ออมสินปล่อยเงินกู้เยียวยาโควิด 10,000

อนุมัติงบ 20,000 ล้านบาทให้ธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. ออกมาตรการเยียวยาโควิด

คณะรัฐมตรีได้มีการประชุมเกี่ยวกับมาตรการเยียวยาโควิด ซึ่งมีออกมาทั้งหด 7 มาตรการด้วยกันมีทั้งมาตรการเก่าที่ต่ออายุ และมาตรการใหม่ หนึ่งในมาตรการที่ออกมาเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 รอบใหม่นี้ก็คือ ให้ธนาคารออมสิน และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ออกมาตรการเยียวยาโควิดรอบใม่ผ่านการชำระหนี้, ปล่อยสินเชื่อ และฟรีดอกเบี้ย ในระยะเวลา 6 เดือนแรก

จากการประชุมของคณะรัฐมนตรีที่ได้มีการอนุมัติมาตรการเยียวยาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด ระลอกใหม่นี้ ทางรัฐบาลได้มีการอนุมัติมาตรการเยียวยาสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดรอบใหม่ ด้วยวงเงิน 20,000 ล้านบาท ให้กับธนาคารออมสิน และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. แห่งละ 10,000 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาผู้ที่ได้รับผลกระทบตามรายละเอียดด้านล่าง

สินเชื่อออมสิน และ ธ.ก.ส. รายละ 10,000 บาท ไม่ต้องใช้หลักประกัน

 • ให้วงเงินสินเชื่อรายละไม่เกิน 10,000 บาท
 • คิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ Flat Rate ไม่เกินร้อยละ 0.35 ต่อเดือน
 • ไม่ต้องมีคนค้ำ ไม่ต้องมีหลักประกัน
 • ระยะเวลากู้ไม่เกิน 3 ปี
 • ไม่ต้องจ่ายเงินต้น และดอกเบี้ยในช่วง 6 งวดแรก
 • ระยะเวลาดำเนินงานถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ใครมีสิทธิกู้ สินเชื่อออมสิน และ ธ.ก.ส.?

 • ผู้ที่มีรายได้ประจำ ยกตัวอย่างเช่น พนักงาน, ลูกจ้าง, หน่วยงานเอกชนที่มีเงินเดือนประจำ
 • ผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือผู้ประกอบการรายย่อย เช่น พ่อค้า, แม่ค้า, หาบเร่แผงลอย เป็นต้น
 • เกษตรกรรายย่อยหรือลูกจ้างภาคเกษตร ที่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินฉุกเฉิน ผ่านธนาคารออมสิน และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

มาตรการพักชำระหนี้ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

 • ให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจ ขยายระยะเวลาในการพักชำระหนี้ให้กับลูกค้ารายย่อย ออกไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามความสมัครใจ
 • การพักชำระเงินต้นเพื่อลดภาระการชำระหนี้เป็นการชั่วคราวให้กับลูกหนี้ หรือเพื่อนำเงินงวดที่จะต้องชำระหนี้ไปเป็นสภาพคล่องในการดำเนินชีวิตประจำวัน หรือเพื่อการประกอบธุรกิจในช่วงที่มีความไม่แน่นอนสูง
 • วิธีการชำระหนี้พี่พักชำระดังกล่าว ต้องไม่เพิ่มภาระให้กับลูกหนี้มากจนเกินควร และเมื่อพิจารณาอัตราดอกเบี้ยตลอดระยะเวลาสัญญาเงินกู้ รวมถึงดอกเบี้ยกรณี SFIs ได้พิจารณาพักชำระด้วย

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *