เงินกู้ฉุกเฉิน ช่วยน้ำท่วมจาก ธ.ก.ส.

ธนาคารเพื่อการเกษตร และ สหกรณ์การเกษตร ปล่อยเงินกู้ช่วยน้ำท่วม

ออกมาตรการเงินกู้ฉุกเฉิน ช่วยน้ำท่วม สูงสุด 50,000 บาท ด้วยอัตราดอกเบี้ย 0% กว่า 6 เดือน จากทางธนาคารเพื่อการเกษตร และ สหกรณ์การเกษตร นอกจากนี้ ยังมีให้กู้อีก 500,000 บาทเกี่ยวกับอุปกรณ์การเกษตร

ประกาศล่าสุดจากทางด้านธนาคารเพื่อการเกษตร และ สหกรณ์การเกษตร ได้ออกมาตรการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ในหลายพื้นที่ของประเทศไทย ทำให้คนไทยได้รับผลกระทบซ้ำแล้วซ้ำอีก แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสในประเทศไทย ยังไม่มีการระบาดภายในประเทศเพิ่มเติม แต่ตอนนี้เศรษฐกิจในประเทศ ที่ได้รับพิษจากโควิด-19 แย่อยู่แล้ว เจอกับสถานการณ์น้ำท่วมเข้าไปอีกยิ่งแย่เข้าไปใหญ่ เป็นสาเหตุที่ทำให้เศรษฐกิจในประเทศไทยของเราไม่ฟื้นตัวอีกด้วย ทางด้านสถานีข่าวกระทรวงการคลัง หรือ Ministry of Finance News Station ได้มีการออกมารายงานว่า ทางด้านธนาคารเพื่อการเกษตร และ สหกรณืการเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ได้มีการสั่งการให้พนักงาน ออกเยี่ยมเยียน พี่น้องเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม พร้อมกับจัดถุงยังชีพคอยช่วยเหลือในเบื้องต้น

แผนการฟื้นฟูหลังจากประสบภัยน้ำท่วมของ ธ.ก.ส. จะแบ่งเป็นเงินตามส่วนต่างตามรายการด้านล่าง

  1. เตรียมเงินสมทบสร้างบ้านหลังใหม่ ราบละไม่เกิน 20,000 บาท
  2. ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินที่จำเป็น รายละไม่เกิน 2,000 บาท
  3. ค่าซ่อมเครื่องจักรกลทางการเฏษตร รายละไม่เกิน 2,000 บาท

ทางด้านธนาคารเพื่อการเกษตร และ สหกรณ์กรการเกษตร ยังได้มีการจัดทำโครงการสินเชื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน สำหรับลูกค้าผู้ประสบภัยธรรมชาติ ปี 2563 และ ปี 2564 สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ด้านล่าง

สินเชื่อในการดำรงชีพ หรือ เหตุฉุกเฉินจำเป็นในครัวเรือน

  • วงเงินกู้รายละไม่เกิน 50,000 บาท
  • ดอกเบี้ยร้อยละ 0 ต่อปี ในเวลา 6 เดือนแรก แต่เดือนที่ 7 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ย MRR ร้อยละ 6.5 ต่อปี ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2563

สินเชื่อฟื้นฟู และ พัฒนาคุณภาพชีวิต สำหรับเกษตรกรลูกค้าผู้ประภัยธรรมชาติ หรือ ภัยพิบัติ เพื่อเป็นค่าลงทุนสร้างหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัย หรือ โรงเรือนการเกษตร, ซ่อมแซมเครื่องมือ เครื่องจักรกลทางการเกษตร หรือ ใช้เพื่อฟื้นฟูการผลิตที่ได้รับความเสียหาย

  • วงเงินกู้ไม่เกิน 500,000 บาท
  • อัรตราดอกเบี้ย MRR-2

สำหรับพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ และ มีความประสงค์ ต้องการขอรับสินเชื่อ สามารถติดต่อสอบถามขอข้อมูลกับทาง ธนาคารเพื่อการเกษตร และ สหกรณ์การเกษตร ได้ทุกสาขาในพื้นที่ประสบภัย

 

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *