เงินประกันรายได้เกษตรกรปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัวต์

ธนาคารเพื่อการเกษตร และ สหกรณ์การเกษตร เตรียมจ่ายเงินประกันรายได้ผู้ปลูกข้าวโพด

จากการรายงานของผู้สื่อข่าว ได้มีการออกมาระบุว่า ธนาคารเพื่อการเกษตร และ สหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ได้เตรียมจ่ายเงินประกันรายได้ผู้ปลูกข้าวโพดในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 โดยมีรายละเอียดตามข้อมูลด้านล่างดังนี้

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้มีการออกมาชดเชยส่วนต่างของราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตามโครงการประกันรายได้ผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในปี 2563/64 ครั้งแรก ซึ่งจะมีการจ่างต่อไปเรื่อยๆ ทุกวันที่ 20 ของเดือน เป็นระยะเวลาทั้งหมด 12 เดือน เพื่อให้พี่น้องชาวเกษตรกร ที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มีรายได้ และเพื่อเป็นการช่วยบรรเทาความเดือนร้อนจากปัญหาราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ตกต่ำ และ สร้างความมั่นคงในอาชีพ ในส่วนของหลักเกณฑ์ของการจ่ายเงินประกันรายได้ของผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จะมีการใช้เกณฑ์ความชื้นของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เมล็ดที่ 14.5% ในราคากิโลกรัมละ 8.50 บสท ต่อครัวเรือนละไม่เกิน 30 ไร่

เกษตรกรต้องทำการขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร และแจ้งเพาะปลูกตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ทางกรมส่งเสริมการเกษตร จะทำการตรวจสอบข้อมูล และ ส่งให้กับทาง ธนาคารเพื่อการเกษตร และ สหกรณ์การเกษตร เพื่อตรวจสอบข้อมูล แล้วส่งให้กับทางธนาคาร ธ.ก.ส. โอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง ในส่วนของเงินที่จะได้รับนั้น จะเป็นส่วนต่างระหว่าง ราคาประกันรายได้ กับราคาเกณฑ์กลาง ที่พี่น้องเกษตรกร สามารถทำการตรวจสอบการโอนเงินผ่านทางแอปพลิเคชั่น ธ.ก.ส. A-Mobile ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ

 

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *