ธอส. เลื่อนออกรางวัลสลากออมทรัพย์

ธอส. เลื่อนออกรางวัลสลากออมทรัพย์

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลประกาศเปลี่ยนแปลงการออกรางวัลของสลากกินแบ่งรัฐบาล ดังนี้

 • เลื่อนการออกรางวัลสลาก งวดวันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการออกรางวัลสลากออมทรัพย์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์
 • ธอส. พิจารณาแล้วโดยเลื่อนการออกรางวัลสลากออมทรัพย์ของธนาคารทั้ง 3 ชุด ประกอบด้วย
  • ชุดวิมานเมฆ (หน่วยละ 1 ล้านบาท)
  • ชุดพราวพิมาน (หน่วยละ 10 ล้านบาท)
  • ชุดพิมานมาศ (หน่วยละ 50,000 บาท)
 • หากมีการเปลี่ยนแปลงวันออกรางวัลเพิ่มเติม ธนาคารจะประกาศให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าต่อไป
 • ธอส. จะพิจารณาจากความปลอดภัยของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 แนวทางของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และนโยบายของภาครัฐ

ซึ่งการเลื่อนการออกรางวัลในครั้งนี้ จะไม่มีผลกระทบต่อผลตอบแทนและโอกาสในการถูกรางวัลของผู้ซื้อสลากทุกหน่วย ตามเงื่อนไขของสลากออมทรัพย์ ธอส. ในแต่ละชุด


สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 • www.ghbank.co.th
 • Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 • ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) โทร.0-2645-9000

ขอบคุณภาพประกาศจาก ghbank.co.th ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *