ธอส.เรียกลูกหนี้ประเมินศักยภาพ เตรียมมาตรการช่วยเหลือ

ธอส.เตรียมเรียกลูกหนี้ เพื่อประเมินศักยภาพการชำระหนี้

  • ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ได้มีการเตรียมเรียกลูกค้าหรือลูกหนี้ที่เข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 จำนวน 200,000 ราย วงเงิน 200,000 ล้านบาท โดยจะให้มีการเข้ามาประเมินศักยภาพ หรือความสามารถในการชำระหนี้เป็นเวลา 60 วันล่วงหน้า ก่อนที่มาตรการพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยของ ธอส.จะสิ้นสุดลงวันที่ 31 ต.ค.นี้ (อ่านเพิ่มเติม: สรุปข้อมูลสินเชื่อบ้าน ‘ธอส.’ เราไม่ทิ้งกัน ดอกเบี้ย 1.99% | ชวนอ่าน! 10 มาตรการช่วยเหลือจาก ธอส. เพื่อลูกค้าที่ได้รับผลกระทบโควิด-19)

  • โดยการประเมินศักยภาพหรือความสามารถในการชำระหนี้ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อดูว่าลูกค้ามีศักยภาพชำระหนี้มากน้อยเพียงใด และ ธอส. ต้องมีการพิจารณาหารือมาตรการประนอมหนี้แบบพิเศษมาช่วยเหลือหรือไม่

โครงการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยของ ธอส.

  • จำนวนลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 200,000 ราย
    • 10% ของจำนวนลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการเป็นลูกค้าที่เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ซึ่งเข้าโครงการปรับโครงสร้างหนี้อยู่ในปัจจุบัน โดยธอส.จะต้องทำการสอบถามลูกหนี้ว่ามีศักยภาพในการจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ยได้หรือไม่อย่างละเอียด

  • ในส่วนของหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ของ ธอส. นั้นอยู่ที่ 4.68% เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว (2562) อยู่ที่ 4.09% แต่ถ้าทางธอส.บริหารจัดการหนี้เสียปีนี้ได้ไม่ดี จะทำให้หนี้เสียมีโอกาสที่จะสูงขึ้นไปถึง 4.75% ได้ ซึ่งถือว่าต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด

  • ปัจจุบัน ทางธนาคารอาคารสงเคราะห์ไม่สามารถวางแผนระยะยาวได้ แต่สามารถทำได้แผนได้แค่ระยะสั้นประมาณ 3-6 เดือน โดยสิ่งที่ ธอส. ต้องทำในปี 2563 นี้คือ การกู้สถานะทางการเงินกลับมา เพื่อให้ธนาคารมีความแข็งแกร่งได้ ภายใต้มาตรการที่มีในปัจจุบัน

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *