ธปท. สั่งแบงก์เปิดทางให้ลูกหนี้พักชำระหนี้เพิ่มอีก 6 เดือน

ธนาคารแห่งประเทศไทย มีคำสั่งให้สถาบันการเงิน คงสถานะลูกหนี้ปี 2563

เปิดคำสั่งจากทางธนาคารแห่งประเทศไทย ได้มีคำสั่งให้สถาบันการเงินคงสถานะลูกหนี้ถึงสิ้นปี 2563 ถ้าหากลูกหนี้ยังไม่ฟื้น เปิดทางให้ธนาคารสามารถพักชำระหนี้ได้ต่อถึงเดือน มิถุนายน 2564

จากการรายงานของผู้ช่วยผู้ว่าการ สายเสเถียรภาพระบบการเงินและยุทธศาสตร์องค์กร ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า SME ที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 100 ล้านบาท ได้มีการเข้าสู่โครงการ พักหนี้ตามพระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับผู้ที่ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบันมีประมาณ 1.05 ล้านบัญชี หรือคิดเป็นหนี้รวมโดยประมาณ 1.35 ล้านล้านบาท ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท จะมีลูกหนี้ธนาคารรัฐ 1 แสนล้านบาท และลูกหนี้ธนาคารพาณิชย์ 9.5 แสนล้านบาท

ล่าสุดทางด้านธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ ธปท. ได้มีการออกประกาศให้กับสถาบันการเงินคงสถานการณ์การจัดชั้นลูกหนี้ SME กลุ่มนี้ถึงสิ้นปี 2563 เพื่อให้ลูกหนี้ มีเวลาในช่วงเวลาที่เหลือ หลังจากที่หมดมาตรการพักหนี้ SME ในวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ไปจนถึงสิ้นปี การเจรจาปรับเงื่อนไขการชำระหนี้ต่างๆกับทางสถาบันการเงิน ซึ่งเป็นมาตรการที่จะช่วยไม่ให้ลูกหนี้เหล่านี้กลายเป็นหนี้เสีย และเป็นการเพิ่มแรงจูงใจให้กับทางแบงก์ได้มีการดำเนินการปรับเงื่อนไขการชำระหนี้

ถ้าหากลูกหนี้ยังไม่สามารถกลับมาชำระหนี้ได้ตามปกติ หรืออาจจะจ่ายหนี้ได้เพียงแค่บางส่วน ทางธนาคารพาณิชย์อาจจะยังต้องมีมาตรการในการช่วยเหลือลูกหนี้อย่างต่อเนื่อง จนกว่าจะกลับมามีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นเพียงพอกับการกลับมาชำระหนี้ได้ ยกตัวอย่าง การปรับเงื่อนไขในการชำระหนี้ตามความเหมาะสมของลูกหนี้แต่ละราย เพื่อไม่ให้กลายเป็นหนี้สูญ หรือ NPL นอกจากนี้ยังอาจจะมีมาตรการอื่นๆ ตามความเหมาะสมยกตัวอย่างเช่น มาตรการลดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบัตรเครดิต และสินเชื่อบุคคลเป็นต้น

ในส่วนของลูกหนี้ที่ไม่สามารถชำระหนี้ได้ หรือรายได้ยังไม่กลับมาเป็นเหมือนเดิม ทางธนาคารพาณิชย์ สามารถพิจารณาพักหนี้ให้กับลูกหนี้ได้เป็นรายกรณีไป ซึ่งพักชำระหนี้ได้อีกไม่เกิน 6 เดือนในเบื้องต้น นับจากสิ้นปี 2563 จนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน 2564

 

Leave A Comment