คลินิกแก้หนี้ ต่อระยะเวลาโครงการถึง ธันวาคม 2564

คลินิกแก้หนี้ ธปท. ต่อมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้แล้ว

ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ออกมาต่อมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ เพื่อรองรับผลโควิดระลอก 3 พร้อมมีมาตรการในการปรับหลักเกณฑ์เพื่อขยายความช่วยเหลือให้กับลูกหนี้

จาการเปิดเผยข้อมูลทางด้าน ผู้ช่วยผู้กำกับสถาบันการเงิน 2 ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ ธปท. ได้ออกมาเปิดเผยว่า ทางคณะกรรมการกำกับการดูแลโครงการคลินิกมีการประชุมเพื่อประเมินผล มาตรการช่วยเหลือในช่วง 9 เดือนที่ผ่านมา โดยผลรวมถือว่าอยู่ในระดับที่น่าพอใจ ลูกหนี้ของคลินิกสามารถแก้หนี้ได้ถึง 99% และยังสามารถชำระค่างวดได้ สำหรับการพักชำระหนี้ มีจำนวนเพียงแค่ 1% นอกจากนี้ เพื่อรองรับผลกระทบจากโควิดระลอก 3 ได้มีการขยายมาตรการช่วยเหลือออกไป จนถึงเดือนธันวาคม 2564 รวมถึงมีมาตรการผ่อนปรนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการ เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ได้มากขึ้น

ตามสถานการณ์ของโควิดระลอก 3 นั้นตัวเลขผู้ติดเชื้อยังสูงขึ้น และไม่มีแนวโน้มว่าจะลดลง ทำให้ส่งผลกระทบต่อคนในวงกว้าง ทางด้านคณะกรรมการกำกับการดูแลโครงการคลินิกแก้หนี้ ได้ลงมติเห็นชอบให้มีการขยายมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ต่อไปจนถึงเดือนธันวาคม 2564 โดยลูกหนี้สามารถชำระหนี้ตามความสามารถ หรือจ่ายเท่าที่ไหว แบ่งเป็นส่วนลดดอกเบี้ย 1-2% ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่ชำระเข้ามาในช่วงเวลามาตรการแบ่งออกเป็น 2 แบบ ตามรายละเอียดด้านล่าง

  • รายที่จ่ายค่างวดเฉลี่ยตั้งแต่ร้อยละ 80% ขึ้นไป จะได้รับส่วนลดดอกเบี้ย 2%
  • รายที่จ่ายค่างวดฌแลี่ยตั้งแต่ร้อยละ 40% ขึ้นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 80% จะได้รับส่วนลดดอกเบี้ย 1% โดยส่วนลดดอกเบี้ยที่คำนวณได้จะถูกนำไปตัดเงินต้นในเดือน มกราคา 2565 ทำให้หมดหนี้เร็วมากขึ้น

มาตรการช่วยเหลือตดังกล่าว ในช่วง 6 เดือนข้างหน้านี้ จะมีผลอัตโนมัติกับลูกหนี้ทุกรายและลูกหนี้ใหม่ในโครงการ โดยไม่ต้องทำการลงทะเบียน ลูกหนี้ต้องชำระหนี้ต่อเนื่อง สำหรับลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากระบบเศรษฐกิจทำให้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ช่วงนี้ ท่านสามารถขอผ่อนผันการชำระหนี้ได้ตามเงื่อนไขของโครงการ

ยาสู้โควิด-19 จากคลินิกแก้หนี้

  • ต่ออายุมาตรการยาแรง จ่ายเท่าที่ไหว ลดดอกเบี้ย 1-2% ตั้งแต่วันนี้ถึงเดือนธันวาคม 2564 เมื่อจ่ายค่างวดตามเกณฑ์ที่กำหนด
  • ขยายอายุผู้สมัครไม่เกิน 70 ปี ดอกเบี้ยอัตราเดียว 5% ต่อปี อายุรวมระยะเวลาปรับโครงสร้างหนี้ไม่เกิน 70 ปี

สามารถโทรติดต่อสอบถามคลินิกแก้หนี้ได้ที่สายด่วน 1443 หรือ www.คลินิกแก้หนี้.com

 

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *