ธนาคารเปิดปกติ แต่งดรับเปิดบัญชี-ทำพร้อมเพย์ ในช่วง 30-31 มีนาคม

ธนาคารพาณิชย์-ธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ เตรียมเปิดให้บริการตามปกติตั้งแต่ 30 มีนาคม เป็นต้นไป แต่งดรับเปิดบัญชี-ผูกพร้อมเพย์ในช่วง 30-31 มีนาคมนี้

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สมาคมธนาคารไทย สมาคมธนาคารนานาชาติ และสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ มีการแจ้งว่าตั้งแต่วันที่ 30-31 มีนาคมนั้น มีการเปิดทำการของธนาคารตามปกติ โดยมีการสรุปการประกาศดังนี้

  1.  ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2563 ธนาคารพาณิชย์และธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ รวมถึงธนาคารออมสิน พร้อมเปิดให้บริการตามปกติ

  2. แต่มีการ งดรับการเปิดบัญชีและผูกบัญชีพร้อมเพย์ที่สาขา ช่วง 30-31 มี.ค. 2563 เพื่อลดแพร่ระบาดโรคโควิด 19

  3. การเปิดบัญชีใหม่และบริการผูกพร้อมเพย์ สามารถดำเนินการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์และออนไลน์ หรือ สามารถใช้เครื่องบริการถอนเงิน-ฝากเงินอัตโนมัติ (ATM/CDM), Mobile Banking และอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง (Internet Banking) เป็นต้น

  4. รวมถึงการทำธุรกรรมทางการเงิน ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์และออนไลน์ของธนาคารต่างจะมีผลดีกว่าออกไปตามธนาคารสาขา

เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการของศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน (ศอฉ.) ที่ได้ขอความร่วมมือให้ยกเว้นกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดการเดินทางหรือเคลื่อนย้ายประชาชนจำนวนมากมารวมตัวกัน เพื่อไม่ให้การแพร่ระบาดขยายไปในวงกว้างและเป็นการรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม

สำหรับลูกค้าธนาคารใดๆที่ต้องการลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ตาม ‘มาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน)’ ของทางรัฐบาลนั้น ไม่ต้องเดินทางมาติดต่อที่ธนาคาร สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยใช้บัญชีเงินฝากของธนาคารใดก็ได้ที่มีอยู่แล้ว เพียงชื่อ-นามสกุลเจ้าของบัญชี ตรงกับผู้ที่ลงทะเบียน หรือเลือกให้โอนเงินเข้าบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์ที่ตรงกับหมายเลขประจำตัวประชาชนได้เช่นกัน


สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center สถาบันการเงินทุกแห่ง


ข้อมูลประกาศจาก :ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สมาคมธนาคารไทย สมาคมธนาคารนานาชาติ และสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ  29 มีนาคม 2563 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *