ธนาคารออมสิน ออกมาตรการพักหนี้ลูกค้า

ออมสิน ออกมาตรการด่วนช่วยเหลือลูกค้าสินเชื้อของธนาคาร

มาตรการเร่งด่วนจากทางธนาคารออมสิน เพื่อช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อของธนาคาร จำนวนกว่า 1.9 ล้านรายในเขตพื้นที่สีแดง 28 จังหวัด โดยลูกค้าสามารถเข้ามาตรการพักชำระเงินต้น ลดการจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ในระยะ 3-6 เดือนเปิดให้ลงทะเบียนพร้อมกันวันที่ 8 มกราคม 2564 นี้

ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ได้เปิดเผยข้อมูลของลูกค้า ธนาคารออมสินในพื้นที่จังหวัดที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด 28 จังหวัดหรือพื้นที่สีแดง ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เปิดให้ลูกค้าธนาคารออมสิน สามารถทำการลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือลูกค้าธนาคารที่เดือนร้อนซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ระลอก 2 ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในตอนนี้ ทางธนาคารได้พิจารณาให้ลูกค้าสามารถขอพักชำระเงินต้นไว้ก่อน โดยจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยหรือขอลดการจ่ายดอกเบี้ยบางส่วนได้แล้วแต่กรณี ซึ่งขึ้นอยู่กับผลกระทบที่ได้รับทางธนาคารออมสิน ได้ออกมาตรการมีระยะเวลาทั้งหมด 3 เดือนไปจนถึง 6 เดือน

ลูกค้าธนาคารออมสินได้ตรวจสอบลูกค้าที่อยู่ในพื้นที่ 28 จังหวัด พบว่ามีจำนวนลูกค้าสินเชื่อของธนาคารจำนวนกว่า 1.9 ล้านราย มีวงเงินสินเชื่อมากกว่า 670,000 ล้านบาท การระบาดระลอกใหม่และพื้นที่ดังกล่าวถูกกำหนดเป็นพื้นที่ที่ควบคุมสูงสุด มีการคาดการณ์ออกมาว่าจะมีลูกค้าจำนวนไม่น้อยที่ประสบปัญหาที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งทางธนาคารได้เร่งเปิดให้ลูกค้าสามารถเข้ามาลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้ามาตรการช่วยเหลือผ่านทางเว็บไซต์ธนาคารออมสิน ทางเจ้าหน้าที่ของธนาคารออมสินได้ทำการติดต่อกลับไปเพื่อดำเนินการในรายละเอียดต่อไป ลูกค้าธนาคารออมสินในพื้นที่จังหวัดที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดรวม 28 จังหวัด สามารถลงทะเบียนเข้ามามาตรการช่วยเหลือที่ผ่านทางเว็บไซต์ www.gsb.or.th พร้อมกับทำการระบุข้อมูลบุคคล และ ข้อมูลในการติดต่อให้ชัดเจน ทางธนาคารจะเริ่มต้นเพิ่มให้ลูกค้าสามารถทำการลงทะเบียนได้วันที่ 8 มกราคม 2564 นี้

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *