ธนาคารออมสิน ขยายระยะวลาพักชำระหนี้

ธนาคารออมสิน จ่อขยายเวลาพักชำระหนี้ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบโควิด-19

ออมสิน จ่อขยายเวลาพักชำระหนี้ ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 ยาวยันสิ้นปี หลังตรวจสอบแล้วพบว่าประชาชนยังมีรายได้ที่ไม่ปกติ ส่วนข้าราชการ มีโอกาสที่จะทำการปรับโครงสร้างหนี้

มีการรายงานจากผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ได้ออกมาเปิดเผยว่าทางธนาคาร ได้มีมาตรการ ขยายการพักชำระหนี้ออกไป ทั้งเงินต้น และ ดอกเบี้ย เพื่อเป็นกรช่วยเหลือผู้ประกอบการ และ ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เลื่อนไปจนถึงสิ้นเดือนธันวาคม ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีกำหนดสิ้นสุดในเดือนกันยายน 2563

สินเชื่อซอฟต์โลน เพื่อฟื้นธุรกิจ

มาตรการจากทางธนาคารออมสิน กำลังวางแผนที่จะปล่อยสินเชื่อ soft loan ออกมาเพื่อเป็นการฟื้นฟูธุรกิจภายในประเทศ ด้วยวงเงิน 150,000 ล้านบาท ตอนนี้ได้ดำเนินการปล่อย สินเชื้อไปแล้วกว่า 14,800 ราย ความคืบหน้าของสินเชื่อซอฟต์โลนก้อนให้ คาดว่าจะเพิ่มวงเงินเข้าไปจำนวน 100,000 ล้านบาท เพื่อใช้ในการกระตุ้นภาคอุตสาหกรรมของกลุ่มท่องเที่ยว ตอนนี้ได้ทำการส่งเรื่องให้กับกระทรวงการคลังเพื่อทำการพิจารณาแล้ว

ลดดอกเบี้ยบัตรกดเงินสด และ บัตรเครดิต

อีกหนึ่งมาตรการจากธนาคารออมสิน เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้กลุ่ม Non-Bank ผ่านการลดดอกเบี้ย ให้เหลือเพียง 8%-10% จาก 24%-28% โดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน ทางลูกค้ากลุ่ม Non-Bank สามารถดูจำนวนปัจจุบัน มีจำนวนทั้งสิ้น 25.8 ล้านราย หนี้สิ้นซึ่งจะแบ่งตามช่องทางต่างๆได้ด้านล่าง

โครงการปรับโครงสร้างหนี้ข้าราชการ

อีกหนึ่งนโยบาย ที่จะช่วยข้าราชการไทย ผ่านการปรับโครงสร้างหนี้ ด้วยการใช้มาตรการแก้ไข้หนี้จากต้นสังกัด และ รัฐบาล มีการคาดการณ์ออกมาว่าจะแล้วเสร็จภายใน 6 เดือน คิดเป็นตัวเลข สินเชื่อบุคลากรภาครัฐ 1.11 ล้านราย แบ่งตามจำนวนเปอร์เซ็นต์ตามลิสด้านล่าง

  • บุคลากรทางการศึกษาจำนวน 62%
  • ข้าราชการทั่วไป 30%
  • ตำรวจ 5%
  • ทหาร 3%

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *