ธนาคารกรุงไทยออกสินเชื่อ Smart Money

สินเชื่อธนาคารกรุงไทย Smart Money สำหรับผู้มีรายได้ 30,000 บาท ขึ้นไป

สำหรับคนที่ทำธุรกิจ หรือ ค้าขายและมีความต้องการกู้เงิน ตอนนี้ทางธนาคารกรุงไทย ได้มีการออกสินเชื่อที่มีชื่อว่า Smart Money ซึ่งมีจุดเด่นอยู่ที่สามารถกู้ได้ถึง 5 เท่าของรายได้ โดยมีรายได้เพียง 30,000 บาท ขึ้นไปก็สามารถทำการกู้สินเชื่อ Smart Money ได้ทันที ไม่ต้องมีคนค้ำประกัน สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเช็คดูได้ด้านล่าง

คุณสมบัตรผู้กู้ Smart Money

 • เป็นบุคคลทั่วไปที่มีรายได้ต่อเดือนขึ้นต่ำ 30,000 บาท มีอายุงานไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 • เป็นเจ้าของร้านค้ารายย่อยทั่วไป มีรายได้สุทธิขั้นต่ำเดือนละ 30,000 บาท และเปิดร้านมาไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • ไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน และไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว

วงเงิน 

 • กรณีบุคคลทั่วไปที่มีรายได้ประจำสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ และไม่เกิน 1 ล้านบาท
 • กรณีผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยทั่วไป สูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้สุทธิ และไม่เกิน 5 แสนบาท

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร สินเชื่อ Smart Money กรุงไทย

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • บัตรประจำตัวพนักงาน (ถ้ามี)
 • ต้นฉบับหนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงินเดือนล่าสุด หรือต้นฉบับหลักฐานอื่นที่แสดงรายได้ที่เชื่อถือ
 • Statement สำหรับบุคคลทั่วไปที่มีรายได้ประจำใช้ Statement ย้อนหลังมากกว่า 3 เดือน
 • เจ้าของร้านค้ารายย่อยทั่วไปใช้ Statement ที่ดำเนินธุรกิจย้อนหลัง 1 ปี สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน (ถ้ามี) หรือสำเนาทะเบียนการค้า (ถ้ามี)
 • เอกสารใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อบุคคล สินเชื่อบัตรเครดิตล่าสุด หรือ เอกสารอื่นในลักษณะเดียวกัน หากต้องการกู้เพื่อชำระสินเชื่อ

 

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *