โอนเงินรายได้เกษตรกร งวดที่ 1-7

เช็คเงินประกันรายได้เกษตรกร ส่วนต่างประกันราคาข้าว จ่ายงวดที่ 1-7

เช็ครายละเอียดเงินประกันรายได้เกษตรกร จ่ายเงินส่วนต่างงวดที่ 1-7 จากการตรจสอบล่าสุดทางด้าน รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้ออกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรีและ มติที่ประชุมคณะกรรมการ ธ.ก.ส. เห็นชอบแนวทางดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 พร้อมอนุมัติวงเงินงบประมาณ 74 ล้านบาท โดยมีเป้าหมายให้เกษตรกรที่ได้รับประโยชน์กว่า 4.6 ล้านครัวเรือน

เปิดรายละเอียดการโอนเงิน

  • วันที่ 7-8 ธันวาคม 2564 โอนเงินสำหรับงวดที่ 1-7
  • วันที่ 9 ธันวาคม 2564 โอนเงินสำหรับงวดที่ 8
  • วันที่ 7-9 ธันวาคม 2564 โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของเกษตกรตามโครงการ ประกันรายได้เกษตรกร

ทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้มีการเตรียมความพร้อมโดยเร่งตรวจสอบข้อมูลเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับทางกรมส่งเสริการเกษตร และได้รับสิทธิ์ให้เสร็จภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2564 และได้เตรียมการโอนเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรแต่ละรายตามสิทธิ์ที่ได้รับวันที่ 8 ธันวาคม 2564 และในวันที่ 9 ธันวาคม 2564 เงินจะถูกโอนเข้าบัญชีของพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับสิทธิโดยตรง โดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรภาคเหนือ, ภาคกลาง, ภาคตะวันออก, ภาคตะวันตก และ ภาคใต้ จำนวน 7.7 แสนราย

เกษตรกรนพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีการโอนเงินเริ่มต้นวันที่ 10 ธันวาคม 2564 อีกประมาณ 7.5 แสนราย หลังจากนั้นจะเริ่มทยอยจ่ายเงินตามรอบการผลิต ที่ได้แจ้งเอาไว้ถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2564 คาดว่ารอบวันที่ 9-13 ธันวาคม 2564 จะสามารถทำการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรได้ตามข้อมูลที่ได้รับ และผ่านการประชุมของคุณอนุกรรมการกำกับการดูแลและกำหนดเกณฑ์การอ้างอิง งวดที่ 3-7 รวมทั้งหมด 3.58 ล้านราย คิดเป็นวงเงินกว่า 64,000 ล้านบาท

ขั้นตอนในการรตรวจสอบ เงินประกันรายได้เกษตรกร

  • เข้าไปที่เว็บไซต์ https://chongkho.inbaac.com/
  • กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน ที่ใช้ลงทะเบียน
  • คลิกที่ปุ่มค้นหา
  • ระบบจะโชว์ โครงการ, เลขบัญชี, วันที่โอน, สาขาธกส. และ สถานะ

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *