เงินประกันรายได้เกษตรกร ผู้ปลูกมันสำปะหลัง

เงินประกันรายได้เกษตรกร ผู้ปลูกมันสำปะหลัง โอนเงินแล้ววันนี้

แจ้งเตือนจากทางธนาคารเพื่อการเกษตร และ สหกรณ์ เกี่ยวกับการโอนเงินโครงการ ประกันรายได้เกษตกร ผู้ปลูกมันสำปะหลัง ประจำปี 2563/64 ซึ่งข้อมูลเกษตรกร ของโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ประจำปี 2563/64 งวดที่ 4 โดยทางธนาคารได้รับจากกรมส่งเสริมการเกษตร ในงวดที่ 4 ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

รายละเอียดเงินประกันรายได้เกษตรกร ผู้ปลูกมันสำปะหลัง งวดที่ 4

  • เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ปลูกมันสำปะหลังกับทางกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตร และ สหกรณ์โดยระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยว ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษจิกายน 2563
  • กำหนดราคาและปริมาณในการประกันรายได้เกษตรกร ผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64 หัวมันสดเชื้อแป้ง 25% ตกกิโลกรัมละ 2.50 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 100 ตัน
  • การคำนวณปริมาณผลผลติ ใช้ปริมาณผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ ย้อนหลัง 3 ปี ขอวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เท่ากับจำนวน 3,419 กิโลกรัม คูณด้วยจำนวนไร่ ตามที่ได้มีการขึ้นทะเบียนเกษตรกรเอาไว้ แต่ไม่เกินครัวเรือนละ 100 ตัน
  • ราคาเกณฑ์กลาง ที่ใช้อ้างอิง ประจำวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 กิโลกรัมละ 0.20 บาท

จากการตรวจสอบล่าสุด ทางด้านธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์ ได้แจ้งว่า ได้มีการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตกร สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนและได้รับสิทธิ์ สำหรับโครงการประกันรายได้เกษตรกร ผู้ปลูกมันสำปะหลังปี 63/64 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมากแล้ว สำหรับพี่น้องเกษตรกร ที่ต้องการตรวจสอบเงินประกันรายได้เกษตรกร ว่าโอนเข้าบัญชีแล้วหรือไม่นั้น สามารถทำการตรวจสอบสถานะเงินประกันรายได้เกษตรกรผ่านทางเว็บไซต์ https://chongkho.inbaac.com/ ผ่านการกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน แล้วกดที่ปุ่ม “ค้นหา”

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *