ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64

ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร ตั้งเป้าหมายเกษตรกร 4.56 ล้านครัวเรือน ผ่านมาตรการช่วยเหลือต่างๆ

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *