พิษโควิด-19 ผู้ประกอบการท่องเที่ยวปิดกิจการชั่วคราว 65%

ผลกระทบจากโควิด-19

 • สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) ได้มีการสำรวจและประเมินผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในช่วงวันที่ 10-29 พฤษภาคมที่ผ่านมา เพื่อสรุปสภาพการประกอบกิจการในไตรมาสที่ 2/2563 และคาดการณ์ต่อเนื่องในไตรมาสที่ 3/2563 หลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 ลดลง และมาตรการป้องกันที่เริ่มผ่อนคลายในเฟส 4

 • อย่างไรก็ตาม ข้อมูลการประมาณการณ์ของสภาพการประกอบการของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวส่วนใหญ่นั้นอยู่ในสภาวะปิดกิจการชั่วคราว โดยประมาณร้อยละ 65 ของกิจการท่องเที่ยวทั้งหมด และในไตรมาสนี้สภาพแรงงานไทยในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวก็อยู่ในสภาวะตกงานชั่วคราวเช่นเดียวกัน โดยวิเคราะห์จากตัวเลขแรงงานไทยในภาคการท่องเที่ยวจำนวน 4 ล้านคน จะมีจำนวนแรงงานที่อยู่ในสภาวะว่างงาน 2.6 ล้านคนโดยประมาณ คิดเป็นร้อยละ 65

 • เมื่อพิจารณาแยกสภาพการประกอบการในไตรมาสที่ 2/2563 พบว่ามีข้อมูลแยกตามประเภทธุรกิจ ดังนี้

สภาพการประกอบกิจการของสถานประกอบการในไตรมาส 2/2563

 • ธุรกิจสถานบันเทิง
  • ปิดบริการชั่วคราวทั้งหมด 100%

 • ธุรกิจนวดและสปา
  • เปิดปกติ 2%
  • ปิดชั่วคราว 98%

 • ธุรกิจนำเที่ยว
  • เปิดปกติ 6%
  • ปิดชั่วคราว 91%
  • อื่นๆ 3%

 • ธุรกิจสวนสนุก 
  • เปิดปกติ 10%
  • ปิดชั่วคราว 77%
  • อื่นๆ 13%

 • ธุรกิจที่พัก-โรงแรม
  • เปิดปกติ 26%
  • ปิดชั่วคราว 72%
  • อื่นๆ 2%

 • ธุรกิจคมนาคมขนส่ง
  • เปิดปกติ 56%
  • ปิดชั่วคราว 42%
  • อื่นๆ 2%

 • ธุรกิจร้านอาหาร
 • สินค้าที่ระลึก
  • เปิดปกติ 88%
  • ปิดชั่วคราว 10%
  • อื่นๆ 2%

ข้อมูลการสำรวจผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจำนวน 770 ราย ระหว่างวันที่ 10-29 พฤษภาคม 2563 ผ่านช่องทางโทรศัพท์ /Email /Line และการลงพื้นที่ โดย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *