ต่อใบขับขี่ จองคิวออนไลน์ 2564

เปิดขั้นตอนการต่อใบขับขี่ จองคิวผ่านทางออนไลน์ 2565

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบันทำให้หลายๆองค์กรต้องปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานไปอย่างสิ้นเชิง และ หนึ่งในองค์กรที่ต้องปรับนั่นก็คือ กรมการขนส่งทาบก ที่ได้ออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสนี้ โดยให้ผู้ที่ต้องการสมัครใบขับขี่ สามารถทำการอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถได้ผ่านช่องทางออนไลน์ในปี 2565 นี้ผ่านระบบ DLT e-learning โดยให้ผู้สมัครทำการกรอกข้อมูลและชม VDO อบรมความรู้ตามขั้นตอนต่างๆ

ขั้นตอนในการอบรมต่อใบขับขี่ ออนไลน์ 2565

สามารถใช้ได้กับทุกอุปกรณ์ ยกตัวอย่างเช่น คอมพิวเตอร์, สามร์ทโฟน และ แท็บเล็ต

8 ขั้นตอนในการต่อใบขับขี่ ออนไลน์ 2565

  1. เข้าไปที่เว็บไซต์ www.dlt-elearning.com จากนั้นให้เลือกหัวข้อลงทะเบียน
  2. ระบุข้อมูลให้ครบถ้วน เช่น บัตรประจำตัวประชาชน, เลบหลังบัตรประชาชน, เบอร์โทรศัพท์, วัน/เดือน/ปี และ กดยืนยัน
  3. เลือกการอบรม ตามใบอนุญาตขับรถที่ต้องการต่ออายุ
  4. เลือกหัวข้อ “แบบทดสอบก่อนอบรม”
  5. ตอบคำถามแบบทดสอบก่อนอบรม
  6. ดูวีดีโอการอบรมการขับรถให้จบ
  7. ตอบคำถามแบบทดสอบหลังอบรม
  8. บันทึกหน้าจอผลการอบรม เพื่อใช้เป็นหลักฐาน

หลังจากที่ทำการอบรมตต่อใบขับขี่ออนไลน์แล้ว ต้องทำยังไงต่อ?

 1. เพื่อความสะดวก ให้ทำการจองคิวต่อใบขับขี่ผ่านทางออนไลน์
 2. เตรียมเอกสารที่ใช้ต่อใบขับขี่
 3. เดินทางไปยังสำนักงานขนส่งที่สะดวกตามวันที่นัด และ แสดงเอกสารการอบรมและการจองคิวกับเจ้าหน้าที่

เพื่อความสะดวกในการดำเนินการจองคิวต่อใบขับขี่ออนไลน์ 2565

แนะนำให้ท่านจองคิวผ่านแอป DLT Smart Queue

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *