ต่ออายุมาตรการเยียวยาประชาชน รับมือโควิด

ข่าวดี ครม.ไฟเขียวต่ออายุ มาตรการเยียว แจกเงินเพิ่ม

จากการประชุมคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับการเยียวยาเงินเพิ่มเติมได้มีการเปิดเผยเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือประชาชนในระยะเร่งด่วน ผ่านโครงการเราชนะ จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 32.9 ล้านคน เพิ่มอีกสัปดาห์ละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ผ่านกรอบวงเงิน 6.7 หมื่นล้านบาทโดยให้การใช้จ่ายสิ้นสุดในวันที่ 30 มิถุนายน 2564

ในส่วนของโครงการ ม.33 เรารักกัน มีจำนวนกลุ่มเป้าหมาย 9.27 ล้านคน มีการเพิ่มวงเงินช่วยเหลือผู้ประกันตน ม.33 อีกสัปดาห์ละ 1,000 บาทเป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ ใช้วงเงินรวม 18,500 บาท โดยให้ใช้จ่ายสิ้นสุดในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 นอกจากนี้ยังมีการเปิดเผยถึงมาตรการในระยะต่อไป เมื่อสถานการณ์โควิดคลี่คลายลง จะมีการใช้กรอบวงเงินเบื้องต้น 1.4 แสนล้านบาท โดยใช้เงินจาก พ.ร.ก. เงินกู้ฯที่เหลืออยู่ตามรายละเอียดด้านล่าง

  1. มาตรการลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน ในกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างต่อเนื่อง เช่นโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้กับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ระยะที่ 3 มีจำนวนประชาชน 13.65 ล้านคนโดยให้เงินค่าครองชีพแก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน โดยจะให้เงินค่าครองชีพกับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัเพิ่มเติมอีกเดือนละ 200 บาท เป็นระยะเวลา 6 เดือนตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ไปจนถึงเดือนธันวาคม 2564และยังมีแผนเพิ่มกำลังซื้อให้กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษจำนวน 2.4 ล้านคน เพิ่มเงินเดือนละ 200 เป็นระยะเวลา 6 เดือน
  2. มาตรการเพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการะบาดของเชื้อไวรัสโควิด โดยให้ความสำคัญกับการกระตุ้นกำลังซื้อของประชาชนกลุ่มรายได้ปานกลาง และรายได้สูเช่น มาตรการคนละครึ่งเฟส 3 ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 31 ล้านคน โดยให้สิทธิ์จ่ายเงินที่รัฐสมทบได้วันละไม่เกิน 150 บาท วงเงินคนละ 3,000 บาท

โครงการล่าสุด โครงการยิ่งใช้ยิ่งดี 

สำหรับโครงการล่าสุดของทางรัฐบาล ใช้ชื่อว่า “ยิ่งใช้ยิ่งดี” โดยทางรัฐบาลจะสนับสนุน E-Voucher ให้กับประชาชน ที่ใช้จ่ายเงินซื้อสินค้า, อาหาร และ เครื่องดื่ม รวมไปถึงค่าบริการกับผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไม่เกิน 5,000 บาทต่อคนต่อวันสูงสุดไม่เกิน 7,000 บาทต่อคน โดยประชาชนจะได้รับการสนับสนุน E-Voucher จากภาครัฐในช่วงเดือนกรกฎาค-เดือนกันยายน 2564 ไปใช้จ่ายเงินในเดือนสิงหาคม-ธันวาคม 2564 คาดว่าประชาชนจะเข้าโครงการประมาณ 31 ล้านคน

 

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *