ต่ออายุ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน 1 เดือน

ประกาศจากนายก ขยายเวลา พ.ร.ก. ฉุกเฉินเพิ่มขึ้นอีก 1 เดือน

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *