ต่อใบขับขี่ 2564 ใช้เอกสารอะไรบ้าง

เปิดข้อมูล ต่อใบขับขี่ 2564 มีเอกสารอะไรต้องใช้บ้าง และ ใช้เงินเท่าไหร่

ไขข้อสงสัย การต่ออายุใบขับขี่ 2 ปี, 5 ปี หรือ ต่อ 5 ปี เป็น 5 ปี ผู้ที่ต้องการต่อใบขับขี่ จะต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง และต้องอบรมใหม่หรือไม่ ต้องเตรียมเงินในการต่อใบขับขี่รอบใหม่ไปเท่าไหร่ เรามีคำตอบสำหรับคำถามทุกคำถามในการต่อใบขับขี่ในปี 2564

ต่อใบขับขี่จาก 2 ปี เป็น 5 ปี

เอกสารที่ผู้ต่อต้องเตรียมไป

 • ใบขับขี่ชั่วคราวอายุไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 • บัตรประชาชนฉบับจริง
 • ใบรับรองแพทย์ ที่ออกก่อนวันที่ยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน

ขั้นตอนในการดำเนินการ

 • ตรวจสอบเอกสาร และ ออกคำขอ
 • ทดสอบสมรรถภาพร่างการ เช่น ทดสอบการมองเห็นสี (เขียว, เหลือ และ แดง), ทดสอบสายตาทางลึก, ทดสอบสายตาทางกว้าง, ทดสอบปฎิกิริยาเท้า โดยการเหยียบเบรกหลังเห็นไฟสัญญาณ
 • ถ่ายรูปพิมพ์ใบขับขี่

ค่าใช้จ่ายสำหรับทำใบขับขี่

 • 505 บาท ค่าใบขับขี่ 500 บาท และ ค่าคำขอ 5 บาท

กรณีต่อใบขับขี่ล่วงหน้า

 • ผู้ขอต่อใบขับขี่ล่วงหน้า สมารถต่อใบขับขี่ล่วงหน้าได้ไม่เกิน 60 วัน หรือ 2 เดือน

กรณีขาดการต่ออายุใบขับขี่

 • กรณีใบขับขี่ขาดเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี จะต้องสอบข้อเขียนใหม่
 • กรณีใบขับขี่ขาดเกิน 3 ปี เพิ่มขั้นตอนอบรม, ทดสอบข้อเขียน และ ทดสอบขับรถ

ต่ออายุใบขับขี่แบบ 5 ปี เป็น 5 ปี

เอกสารที่ผู้ต่อต้องเตรียมไป

ใบขับขี่เดิม หรือใบแทน

 • บัตรประชาชนฉบับจริง
 • ทดสอบสมรรถภาพร่างการ เช่น ทดสอบการมองเห็นสี (เขียว, เหลือ และ แดง), ทดสอบสายตาทางลึก, ทดสอบสายตาทางกว้าง, ทดสอบปฎิกิริยาเท้า โดยการเหยียบเบรกหลังเห็นไฟสัญญาณ
 • อบรม 1 ชั่วโมง (สามารถอบรม ต่อใบขับขี่จองคิวออนไลน์)
 • ถ่ายรูปพิมพ์ใบขับขี่

ค่าใช้จ่ายสำหรับทำใบขับขี่

 • 505 บาท ค่าใบขับขี่ 500 บาท และ ค่าคำขอ 5 บาท

กรณีต่อใบขับขี่ล่วงหน้า

 • ผู้ขอต่อใบขับขี่ล่วงหน้า สามารถต่อใบขับขี่ล่วงหน้าได้ไม่เกิน 90 วัน หรือ 3 เดือน

กรณีขาดการต่อใบขับขี่

 • กรณีใบขับขี่ขาดเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี จะต้องสอบข้อเขียนใหม่
 • กรณีใบขับขี่ขาดเกิน 3 ปี จะต้องสอบข้อเขียน, สอบปฎิบัติขับรถใหม่ และ ต้องเตรียมเอกสารการต่อใบขับขี่ เช่นใบรับรองแพทย์ที่ขอไว้ไม่เกิน 1 เดือน

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *