ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19

อัพเดทตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันนี้ ไม่มีผู้ติดเชื้อภายในประเทศ เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างประเทศ จำนวน 15 ราย

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *