ตรวจโควิดที่ไหนได้บ้าง? เทียบค่าใช้จ่ายกันชัดๆ

ตรวจเช็คโควิด-19 ได้ที่ไหนบ้าง?

ก่อนหน้านี้ได้มีประกาศจากกระทรวงสามารถตรวจเช็คฟรีให้ผู้มีสิทธิประกันสังคม สำหรับผู้ที่มีอาการเข้าข่ายหรือต้องสงสัย (อ่านเพิ่มเติม: ผู้ที่ต้องสงสัยติด COVID-19 สามารถใช้สิทธิประกันสังคม ตรวจฟรี) จึงมีหลายโรงพยาบาลและห้องปฏิบัติการเครือข่ายที่สามารถตรวจอาการโควิดได้เช่นกัน ซึ่งมีค่าใช้จ่ายหรือค่าตรวจแตกต่างกันไปตามแต่ละโรงพยาบาลหรือห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SARS-CoV2 ข้อมูลจาก กระทรวงสาธารณสุข และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ตามตารางสรุปดังนี้

รายชื่อสถานพยานที่รับตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) PCR และค่าบริการสำหรับผู้ที่ไม่เข้าเกณฑ์

ชื่อสถานพยาบาล ค่าบริการ (บาท)
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 3,000-6,000
โรงพยาบาลราชวิถี 3,000-6,000
โรงพยาบาลรามาธิบดี 5,000
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ 9,900
โรงพยาบาลแพทย์รังสิต 8,000
โรงพยาบาลเปาโล ทุกสาขา 5,000-13,000
โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล 7,900 – 10,000
โรงพยาบาลพญาไท 2 6,100
โรงพยาบาลพญาไท 3 ุ6,100
โรงพยาบาลวิชัยยุทธ 7,500
สถาบันบำราศนราดูร 2,500
โรงพยาบาลพระราม 9 8,000 – 10,000
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ไม่ระบุ
โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน 5,000 – 10,000

 

และห้องปฏิบัติการตรวจเครือข่ายตรวจ SARS-CoV2 อื่นๆที่สามารถเข้ารับการตรวจการติดเชื้อได้เช่นกัน ได้แก่

บริษัท ไบโอ โมเลกุลลาร์ แลบบอราทอรี่ส์ จำกัด
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร (ฝ่ายไทย)
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร (ฝ่ายสหรัฐ)
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สำนักงานควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี

แต่อย่างไรก็ตามค่าบริการตรวจขึ้นอยู่กับความเสี่ยงของการติดเชื้อและปัจจุบันสามารถตรวจเช็คโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่รับตรวจ COVID-19 ผ่านแผนที่พิกัดโรงพยาบาลที่รับตรวจ map.nostramap.com/NostraMap/?layer/covid_19 และก่อนเข้าตรวจการติดเชื้อ ควรสอบถามเพิ่มเติมเรื่องค่าใช้จ่ายกับโรงพยาบาลโดยตรง

ข้อมูลดังกล่าวมการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา หากมีการอัพเดทเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบ

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *