เราชนะ-เรารักกัน แจกเงินเยียวยาเปิด ได้เงินวันไหน

เช็คด่วนเงินเยียวยา รอบใหม่ เราชนะ-เรารักกัน เข้าวันไหน

เตรียมตัวรับเงินเยียวยา เราชนะ และ ม.33 เรารักกัน แจกเงินเยียวยา 2000 บาท เข้าเป๋าตัง เข้าวันไหน เตรียมเช็คปฎิทินได้เลย

จากการประชุมของคณะรัฐมนตรีที่ได้ลงมติเห็นชอบในการช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ระลอก 3 ซึ่งมีโครงการที่ถูกปล่อยออกมาหลายโครงการมากๆ ยกตัวอย่างเช่น เราชนะ, คนละครึ่งเฟส 3, ม.33 เรารักกัน และ ยิ่งใช้ยิ่งได้ซึ่งเป็นมาตรการใหม่, เพิ่มวงเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รวมไปถึงมาตรการลดค่าน้ำค่าไฟ ให้กับประชาชน ในส่วนของไทม์ไลน์การรับเงินของ 2 โครงการได้แก่ โครงการเราชนะ สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ และ ม.33 เรารักกัน สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 มีหลายคนสงสัยว่าจะได้รับเงินเข้าเป๋าตังเมื่อไหร่ เรามีคำตอบ

โครงการเราชนะ 

โครงการเราชนะ เงินเยียวยาจะถูกโอนเข้าแอปพลิเคชั่นเป๋าตังให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิเดิม สัปดาห์ละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ รวมเป็นเงิน 2,000 บาท แบ่งออกเป็น 2 งวด ตามรายละเอียดด้านล่าง

  • งวดที่ 1 โอนเข้าแอปเป๋าตังในวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 จำนวน 1,000 บาท
  • งวดที่ 2 โอนเข้าแอปเป๋าตังในวันศุกร์ที่28 พฤษภาคม 2564 จำนวน 1,000 บาท

โครงการ ม.33 เรารักัน

โครงการ ม.33 เรารักกัน สำหรับผู้ประกันตน ม.33 ที่ได้รับสิทธิ เงินเยียวยาจะถูกโอนเข้าแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง ให้กับผู้ที่ถือสิทธิเดิม สัปดาห์ละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ รวมเป็นเงิน 2,000 บาท ตามรายละเอียดด้านล่าง

  • งวดที่ 1 โอนเข้าแอปเป๋าตังในวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 จำนวน 1,000 บาท
  • งวดที่ 2 โอนเข้าแอปเป๋าตังในวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 จำนวน 1,000 บาท

รายละเอียดทั้งหมด จะถูกเสนอให้กับคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ และจะมีการพิจารณาในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 และจะเข้าที่ประชุม ครม. ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 นี้

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *