ตรวจสอบเงินอุดหนุนบุตร เข้าบัญชีวันนี้

เงินอุดหนุนบุตร เดือนสิงหาคม 2564 เงินเข้าแล้ว

ตรวจสอบสิทธิสำหรับมาตรการเงินอุดหนุนบุตรจากทางรัฐบาล ในเดือนสิงหาคม 2564 นี้ พร้อมกับวิธีการตรวจสอบสิทธิว่าจะต้องทำอย่างไรบ้าง

กรณีเงินอุดหนุนบุตรอีกหนึ่งโครงการจากทางภาครัฐบาลที่มอบเงินช่วยเหลือผ่านโครงการ เงินอุดหนุนบุตร ในเดือนสิงหาคม 2564 นี้ เงินเข้าบัญชีแล้วสำหรับผู้ที่ได้ลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนบุตร ซึ่งศูนย์ปฎิบัติการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ทางด้านกรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้ออกมาให้รายละเอียดว่า ได้ทำการจ่ายเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนสิงหาคม 2564 เพื่อเป็นการช่วยเหลือยบุตร สำหรับกลุ่มผู้ปกครองที่มีรายได้นอย และยังเป็นการช่วยเหลือให้เด็กแรกเกิดจนถึงอายุครบ 6 ปี รับเงินอุดหนุนบุตร 600 บาท ต่อเดือน สำหรับรายละเอียดสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ด้านล่าง

ผู้ที่มีสิทธิรับเงินอุดหนุนบุตร

 • ผู้ที่มีสิทธิรับเงินอุดหนุนบุตร รายเดิม
 • ผู้ที่มีสิทธิรับเงินอุดหนุนบุตรรายใหม่ ที่ผ่านการพิจารณา โดยมีข้อมูลสมบูรณ์ในระบบฐานข้อมูลของโครงการเงินอุดหนุนบัตร ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2564

เงินอุดหนุนบัตรสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ และผ่านการพิจาณา จะได้รับเงินอุดหนุนบุตรจ่ายตามงวด จำนวน 600 บาทต่อเดือน และจะจ่ายย้อนหลังให้ตามสิทธิ สำหรับคุณพ่อคุณแม่ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ปฎิบัติการ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตรแรกเกิด หรือ โทรสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์ 1300 ตลอด 24 ชั่วโมงผ่านทางเว็บไซต์ กรมกิจกรรมเด็กและเยาวชน

สำหรับผู้ปกครองท่านไหนที่ต้องการขอเข้าร่วมโครงการ รับเงินอุดหนุนบัตร หรือ เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด สามารถลงทะเบียนได้ที่หน่วยงานใกล้บ้านท่าน

 • กรุงเทพมหานคร ติดต่อได้ที่สำนักงานเขต
 • เมืองพัทยาสามารถติดต่อได้ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา
 • ส่วนภูมิภาค สามารถติดต่อได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบล หรือ เทศบาล

เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับการลงทะเบียน 8 อย่าง

 1. แบบคำร้องขอลงทะเบียน ดร.01
 2. แบบรับรองสถานะของครัวเรือน
 3. สูติบัตรเด็กแรกเกิด
 4. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง
 5. สำเนาเอกสาร หรือ บัตรข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐบัตรแสดงสถานะ หรือตำแหน่ง หรือ เอกสารอื่นใดที่แสดงตนของผู้รับรองคนที่ 1 และ ผู้รับรองคนที่ 2
 6. ใบรับรองเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองรายได้ของทุกคนในครัวเรือนที่มีรายได้ประจำ
 7. สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก
 8. สมุดเงินฝากของผู้ปกครอง ของธนาคารกรุงไทย, ธนาคารออมสิน หรือ ธนาคาร ธ.ก.ส. อย่างใดอย่างหนึ่ง

ขั้นตอนในการกรอกข้อมูล เพื่อตรวจสอบสถานะ

 • เข้าไปที่เว็บไซต์ https://csgcheck.dcy.go.th/public/eq/popSubsidy.do
 • ระบุเลขประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียน
 • ระบุเลขประจำตัวประชาชนของเด็กแรกเกิด
 • ระบุรหัสยืนยันรูปภาพ
 • กดค้นหาข้อมูล

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *