ตรวจสอบเงินประกันรายได้ชาวนา

ตรวจเช็คเงินประกันรายได้เกษตรการ จ่ายส่วนต่างประกันราคาข้าว วันนี้จ่ายงวดแรก

จากที่รัฐบาลได้มีการอนุมัติโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว  ในปี 2563/64 รอบที่ 1 ซึ่งมีพี่น้องชาวเกษตรกรได้ขึ้นทะเบียนกับทางกรมส่งเสริมการเกษตรจำนวน 8.79 แสนครัวเรือน ทางธนาคารเพื่อการเกษตร และ สหกรณ์การเกษตร แจ้งว่าจะมีการโอนเงินให้กับธนาคารแต่ละสาขาวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เป็นงวดแรก สำหรับพี่น้องชาวเกษตรกรท่านไหนที่ยังไม่ได้รับเงินโอน แนะนำให้รออีก 3 วันทำการแล้วเช็คอีกครั้ง

รองโฆษกรัฐบาลออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับการแจ้งโอนเงินส่วนต่างประกันรายได้ ผู้ปลูกข้าวงวดแรกว่ามีการโอนเงินเข้าบัญชีพี่น้องเกษตรกรโดยตรง โดยงวดนี้พี่น้องเกษตรกร ที่ปลูกข้าวแต่ละชริดจะได้รับเงินส่วนแบ่งต่างสูงสุด ยกตัวอย่างเช่น ข้าวเปลือเจ้า รับเงินส่วนต่างสูงสุด 36,670 บาท, ข้าวเหนียว รับเงินส่วนต่างสูงสุด 33,349 บาท ทางรัฐบาลพร้อมจ่ายเงินประกันรายได้ข้าวในปี 63/64 งวดแรกในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 หรือเมื่อวานนี้เพื่อช่วยเหลือชาวนาทันที สำหรับรายละเอียดของ โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในปี 2563/64 สามารถดูรายละเอียดของข้าวแต่ละชนิดและรับเงินส่วนต่างสูงสุดได้ด้านล่าง

  • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ประกันรายได้ตันละ 15,000 บาท ไม่เกิน 14 ตันได้รับส่วนต่างตันลt 2,911 บาท รับเงินส่วนต่างสูงสุดถึง 40,756 บาท
  • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ประกันรายได้ตันละ 14,000 บาท ไม่เกิน 16 ตัน ส่วนต่างตันละ 2,137 บาท รับเงินส่วนต่างสูงสุดถึง 34,199 บาท
  • ข่าวเปลือกเจ้า ประกันรายได้ตันละ 10,000 บาท ไม่เกิน 30 ตัน ส่วนต่างตันละ 1,222 บาท รับเงินส่วนต่างสูงสุด 36,670 บาท
  • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ประกันรายได้ตันละ 11,000 บาท ไม่เกิน 25 ตัน รับส่วนต่างตันละ 1,066 บาท รับเงินส่วนต่างสูงสุดถึง 26,674 บาท
  • ข้าวเหนียว รัฐบาลยังมีเงินสนุบสนุนการพัฒนาคุณภาพข้าวไร่ละ 1,000 บาท ครอบครัวละไม่เกิน 20 ไร่ รวมครัวเรือนละไม่เกิน 20,000 บาท โดยจะแบ่งออกเป็น 2 งวด งวดละ 500 บาท

พี่น้องชาวเกษตรกรสามารถทำการเช็คการโอนเงินจากทางธนาคารเพื่อการเกษตร และ สหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ได้โอนเงินแล้ว สำหรับพี่น้องชาวเกษตรกร ที่ต้องการตรวจสอบการโอนเงินสามารถคลิกตรวจสอบได้ผ่านลิงก์ https://chongkho.inbaac.com และทำการกรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลักถ้ามีเงินเข้าระบบจะมีการแจ้งเตือนว่า “โอนเรียบร้อย” ถ้าหากเงินยังไม่เข้า ให้รอข้อมูลจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งจะมีการโอนให้เสร็จภายใน 3 วันทำการ

 

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *