ตรวจสอบสิทธิ์เราชนะ ลงทะเบียนตอนไหนได้เงินเมื่อไหร่

เปิดข้อมูลเราชนะ ลงทะเบียนตอนไหน และ เงินโอนรอบแรกเมื่อไหร่

เช็คให้ชัดสำหรับโครงการเราชนะ หลายๆคนยังคงมีคำถามว่า เช็คสิทธิ์ยังไง แล้วต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง เงินเยียวยาจะโอนให้กับผู้ลงทะเบียนเมื่อไหร่ เรามีคำตอบทั้งหมด

มาตรการเราชนะเป็นมาตรการที่ได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนเป็นจำนวนมาก โดยหวังจะได้การแจกเงินเพื่อช่วยเหลือการลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือที่เรียกกันว่า เงินเยียวยาโควิด ถึงแม้ว่ารัฐบาลไม่ให้เบิกเป็นเงินสดออกมาใช้ก็ตาม

การแจกเงินตามมาตรการ เราชนะให้กับประชาชน จำนวน 31.1 ล้านคน ด้วยวงเงินในเกิน 3,500 บาท ต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือนรวมเป็นเงิน 7,000 บาท สำหรับเดือนมกราคม ไปจนถึงเดือน กุมภาพันธ์ 2564 โดยจะมีการพิจารณาจากเรื่องรายได้ ช่วยเหลือจะครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มอาชีพยกตัวอย่างเช่น ผู้ประกอบอาชีพอิสระ, เกษตรกร, หาบเร่แผงลอย, รับจ้าง ฯลฯ ซึ่งมาตรการเราชนะนั้น ทางกระทรวงการคลังได้ออกมาแจ้งสำหรับการตรวจสอบสิทธิสำหรับผู้ที่ต้องการลงทะเบียน ว่าจะต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง, เปิดให้ลงทะเบียนวันไหน และ วันที่โอนเงินเยียวยาจะเป็นวันที่เท่าไหร่ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ด้านล่าง

คุณสมบัติผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ เราชนะ

 • เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่รัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการ
 • ไม่เป็นผู้ประกันตนตามาตรา 33 ตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม ทั้งที่มีคุณสมบัติครบ และ ไม่ครบตามเงื่อนไข การได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสำนักงานประกันสังคม ในวันที่รัฐมนตรีลงมติเห็นชอบโครงการ
 • ไม่เป็นข้าราชการ, พนักงานราชการ, ลูกจ้าง, เจ้าหน้าที่, หรือ ผู้ปฎิบัติงานอื่นในหน่วยงานของรัฐบาลที่ได้รับค่าตอบแทนจากหน่วยงานรัฐบาล
 • ไม่เป็นข้าราชการเมืองตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2535 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • ไม่เป็นผู้รับบำนาญปกติ หรือ เบี้ยหวัดจากส่วนราชการ
 • ไม่เป็นผู้ที่มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท ตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุด
 • ไม่มีเงินฝากรวมกันทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุด

ขั้นตอนในการตรวจสอบสิทธิ์

 • กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 14 ล้านคน จะได้รับวงเงินช่วยเหลือตลอดระยะเวลาโครงการเราชนะผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-270-6400
 • กลุ่มคนละครึ่ง หรือ เราเที่ยวด้วยกัน จำนวน 15 ล้านคน ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับวงเงินช่วยเหลือผ่านระบบการชำระเงินอิเล็กหรอนิกส์โดยภาครัฐผ่าน G-Wallet สามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564
 • กลุ่มผู้ลงทะเบียนใหม่ สามารถลงทะเบียนได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com

ลงทะเบียนเราชนะได้วันไหน

 • กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ต้องลงทะเบียน สำหรับกลุ่มคนละครึ่ง หรือ เราเที่ยวด้วยกันสามารถตรวจสอบคุณสมบัติเริ่มต้นวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ผ่านทางเว็บไซต์ และ กลุ่มผู้ลงทะเบียนใหม่สามารถลงทะเบียนได้ผ่านทางเว็บไซต์ เราชนะ.com ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2564

เราชนะ โอนเงินเมื่อไหร่ กลุ่มไหนได้รับเงินก่อน

กลุ่มผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 • ได้รับวงเงินครั้งแรก 675 บาท หรือ 700 บาท ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564
 • ทุกวันศุกร์ ถึงวันที่ 26 มีนาคม 2564 ได้รับวงเงินอีกครั้งละ 675 บาท หรือ 700 บาท
 • ใช้จ่ายวันสุดท้าย วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

กลุ่มคนละครึ่ง / เราเที่ยวด้วยกัน

 • วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ตรวจสอบสิทธิผ่านทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com
 • วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เริ่มกดยืนยันสิทธิผ่าน เป๋าตัง และ ได้รับวงเงินครั้งแรก 2,000 บาท
 • ทุกวันพฤหัสบดี ถึงวันที่ 18 มีนาคม 2564 ได้รับวงเงินอีกครั้งละ 1,000 บาท
 • วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ใช้จ่ายวันสุดท้าย

กลุ่มลงทะเบียนใหม่

 • วันที่ 29 มกราคม 2564 เริ่มลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com
 • วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ตรวจสอบสิทธิผ่านทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com
 • วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 ปิดรับลงทะเบียน
 • วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ได้รับวงเงินครั้งแรก 2,000 บาท
 • ทุกวันพฤหัสบดี ถึงวันที่ 18 มีนาคม 2564 ได้รับวงเงินอีกครั้งละ 1,000 บาท
 • วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ใช้จ่ายวันสุดท้าย

**เวลาลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 06.00-23.00 น.

***สำหรับการร้องเรียนเรื่องไม่ได้รับสิทธิ์เราชนะ ทางกระทรวงการคลังเปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับประชาชนที่อาจจะเป็นผู้ที่มีสิทธิ์แต่อาจจะไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบ หากมีการตกหล่นสามารถแจ้งมาได้ที่กระทรวงการคลังที่เบอร์ 02-126-5800 หรือ สายด่วน 1689

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *