ยื่นทบทวนสิทธิเราชนะ วันสุดท้ายวันนี้

ประกาศผล ทบทวนสิทธิ์ รอบ 2 เราชนะ วันนี้

เช็คสิทธิมาตรการช่วยเหลือ สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ผ่านโครงการจากทางรัฐบาลที่ใช้ชื่อว่า โครงการ เราชนะ ที่เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com จากการตรวจสอบเกี่ยวกับความคืบหน้าล่าสุด สำหรับประชาชนที่ลงทะเบียนรับสิทธิแล้วไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ ทางกระทรวงการคลัง ได้เปิดโอกาสให้สามารถยื่นทบทวนสิทธิได้อีก 1 ครั้ง รวมทั้งกลุ่มที่ใช้แอพพลิเคชั่นเป๋าตัง ที่อยู่ในเกณฑ์ดังกล่าวด้วย สามารถยื่นขอตรวจสอบสถานะผ่านการยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ ในวันที่ 19 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

ทางด้านผู้อำนวยการเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง ยืนยันถึงคุณลักษณะในการคัดกรองผู้รับสิทธิมาตรการเราชนะครั้งนี้ มี 3 ปัจจัยด้วยกันตามรายละเอียดด้านล่าง

  1. เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 แห่งกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม
  2. การเป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฎิบัติงานอื่นใดหน่วยงานรัฐ, ข้าราชการเมือง, ผู้รับบำนาญ หรือ เบี้ยหวัดจากส่วนราชการ
  3. การเป็นผู้มีเงินฝากเกินเกณฑ์ที่กำหนด ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ – วันที่ 8 มีนาคม 2564 รวมไปถึงผู้ที่มีเงินพึงประเมินปีภาษี 2562 เกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนด และได้มีการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของปีภาษี 2563 แล้วระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2564

วันที่ 19 มีนาคม 2564 ทราบผลทบทวนสิทธิ์กลุ่มไหนบ้าง?

  • ประชาชนที่ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติในเรื่องการเป็นผู้ประกันตน ตามมาตรา 33 แห่งกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม, การเป็นเจ้าหน้าที่ หรือ ผู้ปฎิบัติงานอื่นใดของหน่วยงานรัฐ, ข้าราชการการเมือง, ผู้รับบำนาญ หรือ เบี้ยหวัดจากส่วนราชการ หรือการเป็นผู้ที่มีเงินฝากเกินเกณฑ์ที่กำหนด และ กดปุ่มทบทวนสิทธิผ่านทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2564
  • ประชาชนที่มีเงินได้พึงประเมินภาษี 2562 เกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนดที่กดปุ่ม ทบทวนสิทธิ์ ผ่านทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com และได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของปีภาษี 2562 แล้วระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 8 มีนาคม 2564

การตรวจสอบผลการทบทวนสิทธิ สามารถทำการตรวจสอบได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *