ตรวจสอบสิทธิ์รับเงินเยียวยา ชาวสวนยาง

ช่องทางในการตรวจสอบสถานะ ชาวสวนยาง ว่าได้สิทธิ์รับเงิน 15,000 บาท หรือเปล่า?

เปิดให้ตรวจสอบสถานะแล้ว ว่ามีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยา เป็นจำนวนเงิน 15,000 บาท หรือเปล่า สำหรับพี่น้องเกษตรกร ชาวสวนยาง สามารถทำการตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนได้ง่ายๆ เพียงแค่ 3 ขั้นตอนเท่านั้นผ่านทางเว็บไซต์ แถมรู้ผลได้ทันทีด้วย ว่าได้รับเงินเยียวยาหรือเปล่า

ประกาศจากทางผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย ได้กล่าวในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติให้กระทรวงเกษตรกร และ สหกรณ์ เพื่อจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ด้วยการเยียวยาเงินเกษตรกร ชาวสวนยาง รายละ 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน รวมเงินทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 15,000 บาท ด้วยงบประมาณ 150,000 บาท สำหรับพี่น้องชาวสวนยาง ที่ได้ใช้ฐานข้อมูล ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร และ ได้แจ้งข้อมูลไปยัง การยางแห่งประเทศไทย หรือ กยท. ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้ทำสวน, ผู้เช่าสวนยาง, เจ้าของสวน และ คนกรีดยาง

พี่น้องชาวสวนยางที่ไม่เคยขึ้นทะเบียนกับทาง การยางแห่งประเทศไทย สามารถเข้าไปแจ้งข้อมูลพื้นที่ปลูกยาง และ ถ้าหากว่ามีการเปลี่ยนแปลง ข้อมูลพี่น้องชาวสวนยาง สามารถแจ้งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรกับ การยางแห่งประเทศไทยได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 นี้ ที่การยางแห่งประเทศไทยใกล้บ้าน ยกเว้นวันหยุดราชการ เพื่อเตรียมพร้อมรับสิทธิ์เยียวยา สำหรับวิธีการตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนกับทาง การยางแห่งประเทศไทยใกล้บ้านสามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ การยางแห่งประเทศไทย สามารถดูรายละเอียด และ วิธีการเช็คสิทธิ์ได้ด้านล่าง

ขั้นตอนในการตรวจสอบสิทธิ์รับเงินเยียวยา สำหรับพี่น้องชาวสวนยาง

  1. เข้าไปที่เว็บไซต์ www.rubber.co.th
  2. เลือกประเภทบุคคลธรรมดา
  3. ระบุเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก และ คลิกที่ตรวจสอบข้อมูล

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02-433-2222 ต่อ 243-245

ในส่วนของขั้นตอนการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนยาง ทางการยางแห่งประเทศไทย จะทำการจัดส่งข้อมูลการขึ้นทะเบียน และ ทำการแจ้งข้อมูลเกษตรกรที่ปลูกสวนยางไปยังสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อทำการรวบรวมข้อมูลเกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อทำการส่งข้อมูลให้กับกระทรวงการคลัง เพื่อทำการตรวจข้อมูล และ ทำการคัดกรองในลำดับถัดไป เพื่อป้องกันการรับสิทธิ์ เยียวยาจากรัฐบาลซ้ำซ้อน และ เมื่อทางการทรวงการคลังดำเนินการเรียบร้อยทางกระทรวงการคลัง จะทำการส่งข้อมูล ให้กับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เพื่อทำการจ่ายเงินเยียวยาให้พี่น้อยชาวเกษตรกร

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *