บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนธันวาคม 2564

เปิดรายละเอียดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ธันวาคม 2564

รายละเอียดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนธันวาคม 2564 ได้เงินวันไหน แล้วได้เท่าไหร่บ้างสามารถตรวจสอบเงินสดว่าเข้าวันไหน นอกจากนี้ยังมีรายละเอียดเกี่ยวกับ การเปิดรับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ไปเช็คพร้อมๆกันได้ลเย

ทางกระทรวงการคลังได้ออกมาเปิดเผยถึงข้อมูลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจนรอบใหม่ว่าใครที่มีสิทธิ สามารถลงทะเบียนบัตรคนจน 2565 ได้บ้าง เนื่องจากมีการปรับเกณฑ์การลงทะเบียนใหม่ทั้งหมด ทำให้คนที่เคยถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วจะต้องทำการลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง ภายในเดือนธันวาคม 2564 สำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีบัตรอยู่ในมือยังคงได้รับเงินช่วยเหลือตามปกติ รวมทั้งเงินเพิ่มเติมจากโครงการเพิ่มกำลังซื้อ เพราะฉะนั้นลองมาตรวจสอบกันหน่อยว่าเงินโอนเข้าบัตรคนจนวันไหนบ้าง พร้อมกับหลักเกณฑ์การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

วันที่ 1 ธันวาคม 2564

 • วงเงินซื้อสินค้าอุปโภค บริโภคคนละ 200-300 บาทต่อเดือน
 • ผู้ที่มีสิทธิ์รับเงิน ทุกคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 • กลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท ได้รับ 300 บาท ต่อเดือน
 • กลุ่มที่มีรายได้เกิน 30,000 บาทได้รับ 200 บาท ต่อเดือน

โครงการเพิ่มกำลังซื้อรับคนละ 500 บาทต่อเดือน

ผู้ที่มีสิทธิ์รับเงิน ทุกคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเงินช่วยเหลือในโครงการเพิ่มกำลังซื้อในเดือนพฤศจิกายน 2564 ถึง ธันวาคม 2564 จำนวน 500 บาทต่อเดือน ไม่สามารกดเป็นเงินได้ และไม่สามารถสะสมยอดไว้ในเดือนถัดไป

ค่ารถโดยสารสาธารณะ 

ผู้ที่มีสิทธิ์รับเงิน ทุกคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้แบ่งออกเป็น

 • ค่าโดยสารรถเมล์, รถไฟฟ้า 500 บาทต่อเดือน ใช้ชำระค่าโดยสารด้วยระบบ e-ticket เฉพาะผู้ถือบัตรใน 7 จังหวัด ได้แก่ กทม., นนทบุรี, ปทุมธานี, พระนครศรีอยุธยา, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร และ นครปฐม
 • ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อเดือน
 • ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อเดือน

วันที่ 18 ธันวาคม 2564

ค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 315 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน

 • กรณีใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือน ติดต่อกัน 3 เดือนให้ใช้สิทธิค่าไฟฟ้าฟรี ตามมาตรการที่มีอยู่ในปัจจุบัน
 • กรณีใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือน ให้ใช้สิทธิ์ตามมาตรการนี้ในวงเงิน 315 บาท ต่อครัวเรือนต่อเดือน
 • กรณีใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือน ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะต้องเป็นผู้จ่ายไฟฟ้าเองทั้งหมด
 • ผู้มีสิทธิ์รับเงิน ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด และได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อย ถ้าเคยลงทะเบียนแล้วสามารถใช้สิทธิ์ได้ทันที ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่

ค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน

 • กรณีใช้น้ำประปาเกิน 100 บาท ไม่เกิน 315 บาท จะได้รับการสนับสนุนในวงเงิน 100 บาท โดยส่วนเกิน ต้องชำระเอง
 • กรรณีใช้น้ำประปาเกิน 315 บาท ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องเป็นผู้จ่ายค่าประปาเองทั้งหมด

วันที่ 22 ธันวาคม 2564

ผู้ที่มีสิทธิ์รับเงิน ตามปกติผู้พิการที่ขึ้นทะเบียนจะได้รับการโอนเงินเบี้ยความพิการ 800 บาท ต่อเดือน เข้าบัญชีธนาคา ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงกันยายน 2565 คณะรัฐมนตรี มีมติให้เพิ่มเบี้ยความพิการอีก 200 บาทรวมเป็น 100 บาท ต่อเดือน สำหรับผู้พิการที่อายุ 18 ปีขึ้นไป และมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยจะแบ่งจ่ายตามรายละเอียดด้านล่าง

 • 800 บาท โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเหมือนเดิม ทุกวันที่ 10 ของเดือน
 • เงินเพิ่มเติมอีก 200 บาท จากกองทุนประชารัฐ จ่ายเข้ากระเป๋าเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งเงินจะเข้าบัญชีวันที่ 22 ของทุกเดือน
 • เกณฑ์ในการนำทรัพย์สินที่จะมาใช้พิจารณา เช่นบ้าน, ที่ดิน และ เงินฝาก ยังไม่มีการกำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน

สำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะต้องลงทะเบียนใหม่ทั้งหมด ซึ่งจะมีการตั้งจุดรับลงทะเบียนเอาไว้รองรับบุคคลที่ไม่มี Smart Phone และจะใช้บัตรประจำตัวประชาชนแบบ Smart Card แทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อให้ใช้จ่ายได้สะดวกมากขึ้น หากมีข้อสงสัยเกี่ยวบัตรสวัสดิการแห่งรัสามารถสอบถามได้ผ่าน Call Center สามารถโทรได้ที่ 02-109-2345 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-17.30 น.

 

 

Leave A Comment

Table of content
Related articles