ตรวจสอบสิทธิ เราชนะ ประกาศผล 3 กลุ่มแล้ววันนี้

เช็คด่วน ผลทบทวนสิทธิ เราชนะ คลังประกาศแล้ว 3 กลุ่ม

โครงการเราชนะ เป็นโครงการที่ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ต่างพากันลงทะเบียน เพื่อขอรับสิทธิรับเงินเยียวยาจากโครงการเราชนะ สำหรับประชาชนที่ลงทะเบียนไปแล้ว ไม่ผ่านในรอบแรกได้มีการยื่นขอทบทวนสิทธิ ผ่านทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com สำหรับประชาชนที่ยื่นขอทบทวนสิทธิไปนั้น ได้มีการแจ้งความคืบหน้าสำหรับการลงทะเบียนไปล่าสุด เมื่อวานนี้จากการตรวจสอบดังกล่าว ทางด้านผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังได้ออกมาเปิดเผยว่า ทางกระทรวงการคลังได้ประกาศผลการทบทวนสิทธิเราชนะ สำหรับผู้ที่ได้แสดงความประสงค์ขอทบทวนสิทธิทางเว็บไซต์ เราชนะ.com ระหว่างวันที่ 8-21 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา โดยมี 3 กลุ่มที่สามารถทำการตรวจสอบผลทบทวนสิทธิเราชนะได้ สำหรับรายละเอียดสามารถดูได้ด้านล่าง

3 กลุ่มที่สามารถตราจสอบผลทบทวนสิทธิ เราชนะได้แล้ววันนี้

 1. ผู้ประกันตนมาตรา 33 แห่งกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม
 2. กลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐ
  -ข้าราชการการเมือง
  -ผู้รับบำนาญ
  -เจ้าหน้าที่ หรือ ผู้ปฎิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐ
  -ผู้รับเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ
 3. ผู้มีเงินฝากเกิณฑ์เกณฑ์ที่กำหนด

ประชาชนทั้ง 3 กลุ่ม สามารถเข้าไปตรวจสอบผลการยื่นขอทบทวนสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com หรือผ่าน Call Center ของธนาคารกรุงไทย ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-111-1122 สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติจะได้รับโอนวงเงินสิทธิจำนวน 5,000 บาท ในวันที่ 11 มีนาคม 2564 และสามารถใช้จ่ายวงเงินสิทธิผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง ใช้สิทธิผ่านผู้ประกอบการร้านค้า และผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการ

 

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *