ความคืบหน้า เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 500 บาท

ตรวจสอบความคืบหน้า เงินช่วยเหลือชาวนาเดือนละ 500 บาทจากธนาคารเพื่อการเกษตร และ สหกรณ์การเกษตร

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *