ความคืบหน้า เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 500 บาท

โครงการช่วยเหลือชาวนา ไร่ละ 500 บาท สูงสุด 10,000 บาท

ตรวจสอบความคืบหน้าโครงการช่วยเหลือพี่น้องชาวนาไทยที่ทำไร่ทำไร่ เป็นโครงการช่วยเหลือจากทางรัฐบาล มอบให้ชาวนาไร่ละ 500 บาท สูงสุดถึง 10,000 บาท มีการคาดการณ์ออกมาว่าทางธนาคารเพื่อการเกษตร และ สหกรณ์การเกษตร จะเริ่มต้นโอนในวันที่ 1 ธันวาคม 2563 นี้

ทางคณะรัฐมนตรีได้มีการลงมติเห็นชอบ อนุมัติมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว เป็นโครงการช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 500 บาทไม่เกินครัวเรือนละ 20 ไร่ สามารถรับเงินได้สูงสุด 10,000 บาท จากการตรวจสอบทางธนาคารเพื่อการเกษตร และ สหกรณ์การเกษตร ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการพิจาณาอนุมัติพิจาณาเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 500 บาท คาดว่าไม่มีปัญหาในการจ่าย ในขณะที่ทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กำลังเริ่มจ่ายเงินในโครงการต่างๆ เช่น ประกันรายได้ข้าวโพด, ประกันรายได้มันสำปะหลัง มีการคาดการณ์ว่า เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 500 บาท จะเริ่มโอนเงินให้ในวันที่ 1 ธันวาคม 2563 นี้

โครงการช่วยเหลือชาวนาจากทางรัฐบาลที่ทำการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว ในปีการผลิต 2563/64 ในรอบแรกเบื้องต้น ด้วยอัตราไร่ละ 500 บาท โดยไม่เกินครัวเรือนละ 20 ไร่ สามารถรับเงินได้สูงสุด 10,000 บาท สามารถทำการตรวจสอบสถานะการโอนเงินดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ https://chongkho.inbaac.com/ เมื่อทางบอร์ด ธนาคารเพื่อการเกษตร และ สหกรณ์การเกษตร ได้มีการพิจารณาตรวจสอบ อนุมัติการพิจารณา เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 500 บาท คาดว่าไม่น่าจะมีปัญหาใดๆในการจ่ายเงิน สามารถจ่ายเงินได้ทันที จากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ลงมติเห็นชอบเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา โดจะมีการจ่ายชดเชยส่วนต่าง และ ชนิดพืชเกษตรเมื่อพิจาณาแล้วคาดว่าทางธนาคารเพื่อการเกษตร และ สหกรณ์การเกษตร จะโอนเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 500 บาท สูงสุด 10,000 บาท

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *