ยื่นทบทวนสิทธิเราชนะ วันสุดท้ายวันนี้

ยื่นทบทวนสิทธิ เราชนะรอบ 2 วันสุดท้าย 8 มีนาคม 2564

รีบเลยสำหรับใครที่ ยังไม่ได้รับสิทธิเราชนะ และมีความต้องการจะยื่นขอทบทวนสิทธิ เราชนะ แนะนำว่าให้รับทำก่อนหมดเวลส ซึ่งจะหมดเวลาในวันนี้ คือวันที่ 8 มีนาคม 2564 เท่านั้น

ความคืบหน้า โครงการเราชนะ สำหรับประชาชนกลุ่ม 2 หรือผู้ที่ใช้แอปพลิเคชั่นเป๋าตัง และได้เคยลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ คนละครึ่งมาก่อนหน้านี้ และ โครงการเราเที่ยวด้วยกัน รวมไปถึงกลุ่ม 3 ที่ต้องลงทะเบียนใหม่ผ่านทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ที่เช็คสถานะแล้วกลับพบว่า “ไม่ได้รับสิทธิ” ประชาชนกลุ่มนี้สามารถยื่น ขอทบทวนสิทธิ ได้จนถึงวันที่ 8 มีนาคม 2564 เป็นวันสุดท้าย

หากตรวจสอบสถานะแล้วพบว่า “ไม่ได้รับสิทธิ” ต้องทำอย่างไร

สำหรับประชาชนที่ตรวจเช็คสถานะแล้วกลับพบว่า ไม่ได้รับสิทธิ โดยระบบขึ้นข้อความว่าไม่ได้รับสิทธิเนื่องจาก “ไม่ผ่านเเกณฑ์รายได้พึงประเมิน” สามารถกดไปที่เมนู “ทบทวนสิทธิ” พร้อมกับยื่นแบบภาษีปี 2563 ผ่านช่องทางออนไลน์ บนเว็บไซต์ https://rd.go.th สามารถยื่นได้ภายใน 7 วันถัดจากวันที่ทบทวนสิทธิ แต่ไม่เกินวันที่ 8 มีนาคม 2564 โดยมีรายละเอียดที่ต้องรู้ตามรายละเอียดด้านล่าง

ทบทวนสิทธิ รอบ 2 วันสุดท้าย วันที่ 8 มีนาคม 2564

หลังจากที่ทำการยื่นขอทบทวนสิทธิ รอบ 2 วันสุดท้าย (วันนี้) ไปแล้ว พร้อมกับยื่นแบบภาษีปี 2563 ทางออนไลน์ บนเว็บไซต์ rd.go.th ภายใน 7 วัน จากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการคัดกรองข้อมูลอีกครั้งหนึ่ง และจะทำการประกาศผลให้ทราบภายในวันที่ 19 มีนาคม 2564 ซึ่งวันดังกล่าวผผู้ที่ยื่นขอทบทวนสิทธิจะต้องเข้าไปตรวจสอบสิทธิของตัวเองอีกครั้ง หากตรวจสอบสิทธิแล้วขึ้นว่า “ได้รับสิทธิ” จากนั้นจะมีการโอนเงินเข้าแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง ให้ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2564

เราชนะ ตรวจสอบสถานะได้ที่ไหน?

สำหรับประชาชนที่ยื่นขอทบทวนสิทธิ สามารถเข้าไปตรวจสอบสิทธิเราชนะได้ผ่านทางเว็บไซต์ https://rights.เราชนะ.com ให้ทำการกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อใช้ในการตรวจสอบสถานะ นอกจากนี้ยังสามารถยื่นขอทบทวนสิทธิเราชนะผ่านทางเว็บไซต์ https://appeal.เราชนะ.com แนะนำว่าอย่าลืมทำการกรอกข้อมูลให้ถูกต้องก่อน เพื่อใช้ในการยื่นขอทบทวนสิทธิ และต้องได้รับการยินยอมและรับทราบผลการพิจารณาของกระทรวงการคลังในกระบวนการ ทบทวนสิทธิถือว่าเป็นที่สุด

ขั้นตอนในการยื่นขอทบทวนสิทธิ

  • เข้าไปที่เว็บไซต์ www.เราชนะ.com
  • ให้เลือกเมนู ทบทวนสิทธิ ปุ่มสีเหลือง
  • กรอกรายละเอียดให้ถูกต้องครบถ้วน ได้แก่ หมายเลขบัตรประชาชน, ชื่อ-นามสกุล และ  วันเดือนปีเกิด
  • หลังจากกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว ให้กดที่เมนู “ทบทวนสิทธิ”
  • รอตรวจสอบสิทธิเราชนะ ว่าผ่านการทบทวนสิทธิเราชนะ หรือ ไม่ผ่านทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com โดยผู้ที่ขอทบทวนสิทธิรอบ 2 ครั้งนี้สามารถดูผลได้ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2564

ขั้นตอนในการเช็คสิทธิ เราชนะ

หลังจากที่ยื่นขอทบทวนสิทธิไปแล้ว ท่านสามารถตรวจสอบ สถานะเราชนะ ได้ผ่านการทำตาม 4 ขั้นตอนด้านล่าง

  1. เข้าไปที่เว็บไซต์ www.เราชนะ.com
  2. เลือกเมนู ตรวจสอบสถานะผู้รับสิทธิ
  3. กรอกข้อมูล เช็คสิทธิเราชนะ ผ่านการกรอกข้อมูล หมายเลขบัตรประชาชน, ชื่อ-นามสกุล, วันเดือนปีเกิด
  4. กดที่ปุ่ม “ตรวจสอบสถานะ”

ถ้าเกิดว่าท่านได้รับสิทธิ “เราชนะ” ระบบจะทำการแจ้งเตือนว่า “ท่านได้รับสิทธิเราชนะ และจะโชว์ ตารางวันที่ และจำนวนเงินที่จะถูกโอนเข้าให้กับท่านในแต่ละงวด

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *