ขยายเวลาสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักร ครั้งที่ 8 ถึง 15 มกราคม 2564

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้มีการเผยแพร่ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๘) โดยเบื้องต้นมีการสรุปจากประกาศ ดังต่อไปนี้

สรุปสาระสำคัญจากประกาศขยายเวลาสถานการณ์ฉุกเฉิน

  • รัฐบาลเห็นว่าประเทศไทยได้ทำการป้องกันและระงับยับยั้งการระบาดของโควิด-19 ได้เป็นอย่างดี แต่จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อและอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยทั่วโลกยังคงเพิ่มสูงขึ้น รวมถึงมีการระบาดระลอกใหม่ของโรคโควิด-19 ในประเทศเพื่อนบ้าน จึงยังคงเป็นผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนไทย
  • รวมถึงประเทศไทยกำลังเข้าสู่ฤดูหนาวและเทศกาลปีใหม่ที่จะมีนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นจำนวนมากเข้ามายังประเทศไทย ทั้งยังประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันงานกีฬาระดับนานาชาติหลายรายการ
  • เหตุที่กล่าวมาข้างต้น รัฐบาลให้เหตุผลว่า มีความจำเป็นในการขยายระยะเวลาสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักไปอีกคราวหนึ่ง จนถึง 15 มกราคม 2564
การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (ครั้งที่ 8)

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *