เห็นชอบ เปิดประชุมรัฐสภา 26-27 ต.ค. เหตุชุมนุม-หาทางออกชาติ

คณะรัฐมนตรี ลงมติเห็นชอบ เปิดประชุมสมัยวิสามัญ ตามมาตรา 165 เพื่อหาทางออกชาติ เกี่ยวกับการชุมนุม

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *