เห็นชอบ เปิดประชุมรัฐสภา 26-27 ต.ค. เหตุชุมนุม-หาทางออกชาติ

คณะรัฐมนตรีลงมติเห็นชอบ เปิดประชุมสมัยวิสามัญ แก้สถานการณ์ชุมนุม 26-27 ตุลาคม 2563 นี้

ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ ที่มี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน มีมติเห็นชอบให้มีการออกพระราชกฤษฎีกา เปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ ในวันที่ 26 – 27 ตุลาคม 2563 นี้เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้มีการอภิปรายทั่วไป โดยไม่มีลงมติตามมาตรา 165 ของรัฐธรรมนูญ เพื่อรับฟังความเห็นของสมาชิกรัฐสภา เพื่อหาทางออกของประเทศไทย

มาตรา 165 ของรัฐธรรมนูญในปี 2560 นั้นได้มีการบัญญัติเอาไว้ว่า ‘ในกรณีที่มีปัญหาสำคัญเกี่ยวกับการบริหาร ราชการแผ่นดินที่คณะรัฐมนตรีเห็นสมควรจะฟังความคิดเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และ สมาชิกวุฒิสภา นายกรัฐมนตรี จะแจ้งไปยังประธานรัฐสภา ขอให้มีการเปิดอภิปรายทั่วไป ในที่ประชุมร่วมของรัฐสภาได้ ในกรณีนี้ รัฐสภาจะลงมติในปัญหาที่อภิปรายมิได้

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *