'ดัชนีภาวะเศรษฐกิจมีนาคม' ที่ผ่านมาร่วงต่อเนื่อง

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ในเดือนที่ผ่านมา ทำให้หลายประเทศทั่วโลกประกาศปิดเมืองหรือล็อกดาวน์ (Lock Down) โดยมีข้อห้ามประชาชนออกจากบ้านให้กักตัวอยู่ที่บ้าน ยกเว้นจะมีความจำเป็นจะออกไปข้างนอก เช่น ไปซื้ออาหาร ไปพบแพทย์ เป็นต้น และมีการจำกัดการเดินทางเข้าออกประเทศ ปิดสนามบิน ปิดร้านค้าภายในประเทศยกเว้นที่จำเป็น รวมถึงให้เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ไม่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงและมีคนพลุกพล่าน

ประเทศไทยก็เช่นกัน ได้มีการประกาศใช้ พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 มีผลวันที่ 26 มีนาคม 2563 และมีการประกาศปิดสถานที่ชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม – 30 เมษายน 2563 แต่จะเริ่มผ่อนปรนมาตรการการปิดสถานที่ตั้งแต่ 15 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา


ศูนย์วิจัยกสิกรไทยชี้ ดัชนีภาวะเศรษฐกิจครัวเรือนร่วงต่อเป็นเดือนที่ 3

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ได้เปิดเผยว่าดัชนีภาวะเศรษฐกิจฯ เดือนมีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ดัชนีร่วงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 โดยวิเคราะห์ว่า จากการประชาชนมีการออมลดลง สะท้อนให้เห็นว่าครัวเรือนดึงเงินออมมาใช้จ่ายหลังรายได้ลดลง อาจเกิดจากกรณีกิจการปิดตัวหรือถูกเลิกจ้าง อาจจะต้องออกจากงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง (Leave without Pay) ซึ่งเป็นผลกระทบที่เกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่รุนแรงต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนไทยในปัจจุบัน และอีก 3 เดือนข้างหน้า โดยสรุปดังนี้

  • ประเด็นเรื่องรายได้และการมีงานทำ เงินออม และค่าใช้จ่าย: มีความกังวลที่เพิ่มขึ้นมากต่อประเด็นเรื่องรายได้และการมีงานทำ เงินออม และค่าใช้จ่าย (ไม่รวมหนี้สิน) โดยทำให้ดัชนีภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนไทย (KR-ECI) และดัชนีภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนไทยอีก 3 เดือนข้างหน้า (3-month Expected KR-ECI) ปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3*

    *วิเคราะห์จากครัวเรือนไทยที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และพื้นที่ต่างจังหวัด ปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 สร้างสถิติต่ำสุดในรอบ 74 เดือน อยู่ที่ระดับ 33.1 ในเดือนมีนาคม 2563 (จากเดิมระดับ 37.3 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563)

  • ประเด็นเรื่องระดับราคาสินค้า: แต่อย่างไรก็ตามครัวเรือนมีความกังวลลดลงต่อประเด็นเรื่องระดับราคาสินค้า จากราคาพลังงงานในประเทศที่ปรับตัวลดลงค่อนข้างมาก

  • ประเด็นภาระหนี้สิน: มีความกังวลลดลงเรื่องประเด็นเรื่องภาระหนี้สิน เนื่องจากครัวเรือนบางส่วนขอพักชำระหนี้กับธนาคารพาณิชย์ หลังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

  • ประเด็นภาวะภัยแล้งที่คาดว่าจะส่งผลกระทบหนักต่อครัวเรือนภาคเกษตรในช่วงไตรมาสที่ 2/2563 (ช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายน)

การปรับตัวลดลงค่อนข้างมากในเดือนมีนาคม 2563 ส่วนหนึ่งเป็นเพราะจัดทำสำรวจก่อนการออกมาตรการดูแลเยียวยาต่างๆ ของรัฐบาล ทำให้ยังคงต้องติดตามดัชนี KR-ECI ในเดือนหน้า ที่จะมีการสะท้อนความเห็นต่อมาตรการต่างๆ ของภาครัฐต่อไป

อย่างไรก็ตาม ทางศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่าภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนไทยในช่วง 9 เดือนที่เหลือของปี 2563 จะเผชิญโจทย์ที่ยากขึ้น ท่ามกลางความเปราะบางของเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก ทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่มีโอกาสวนกลับมาระบาดใหม่ได้ทุกเมื่อ


ขอบคุณข้อมูลจาก ศูนย์วิจัยกสิกรไทย


หมายเหตุ ศัพท์เบื้องต้นที่ควรทราบ

Lock Down = ปิดประเทศ

Social Distancing = การเว้นระยะห่างทางสังคม

Leave without Pay = การให้ออกจากงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง

KR-ECI = ดัชนีภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนไทย

3-month Expected KR-ECI = ดัชนีภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนไทยอีก 3 เดือนข้างหน้า 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *