ดอกมะลิราคาพุ่งรับวันแม่แห่งชาติ

ปีนี้ราคาดอกมะลิพุ่งพรวด ตกกิโลกรัมละ 500 บาท ขาดตลาดไปเป็นที่เรียบร้อย รับวันแม่แห่งชาติ

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *